நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - திருச்சிராப்பள்ளி -> துறையூர் -> வார்டு 4
கட்சி பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி து வசந்தா தோல்வி
மற்றவை திருமதி கா முத்துமாங்கனி வெற்றி
மற்றவை திருமதி ர வளர்மதி தோல்வி
திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி த மகேஸ்வரி தோல்வி