நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - திருச்சிராப்பள்ளி -> துவாக்குடி -> வார்டு 6
கட்சி பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி உ ரஹ்மத் கனி வெற்றி
மற்றவை திருமதி மா கிருஷ்ணவேணி தோல்வி
மற்றவை திருமதி ந தனலெஷ்மி தோல்வி
அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி கா அன்னலட்சுமி தோல்வி