நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - திருச்சிராப்பள்ளி -> துறையூர் -> வார்டு 7
கட்சி பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி க கௌதமி வெற்றி
திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி சு அம்பிகா தோல்வி