நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - திருச்சிராப்பள்ளி -> துவாக்குடி -> வார்டு 7
கட்சி பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி ஜெ விஜயலெட்சுமி தோல்வி
மற்றவை திருமதி எல் தேவி தோல்வி
மற்றவை திருமதி த கண்ணகி தோல்வி
திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி ஜெ உம்மல் ஹபிபா வெற்றி
மற்றவை திருமதி அ அஞ்சலிதேவி தோல்வி