நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - தஞ்சாவூர் -> அதிராமபட்டினம் -> வார்டு 8
கட்சி பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
மற்றவை திரு நெ முகமது சேக்தாவூது தோல்வி
மற்றவை திரு அ நூர்முகம்மது தோல்வி
மற்றவை திரு மீ ஜெஹபர் சாதிக் தோல்வி
மற்றவை திரு அ முகமது மொய்தீன் தோல்வி
திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு நூ அபுதாஹிர் வெற்றி