நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - திருச்சிராப்பள்ளி -> மணப்பாறை -> வார்டு 8
கட்சி பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி சீ ஜோதிமணி தோல்வி
திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி சி சுமதி வெற்றி
மற்றவை செல்வி எஸ் ஆரோக்ய ஜெனிபர் தோல்வி