நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - திருச்சிராப்பள்ளி -> துறையூர் -> வார்டு 8
கட்சி பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
மற்றவை திரு மு செல்வகுமார் தோல்வி
திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு மு சுதாகர் வெற்றி