நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - தஞ்சாவூர் -> அதிராமபட்டினம் -> வார்டு 9
கட்சி பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
மற்றவை திரு கா ஹாஜா நஜிமுதீன் தோல்வி
இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் திரு நெ முகமது மாலிக் தோல்வி
மற்றவை திரு அ கௌஸ் முகமது தோல்வி
மற்றவை திரு சே சைபுதீன் தோல்வி
மற்றவை திரு சே ஹாஜா நசுருதீன் தோல்வி
மற்றவை திரு ப ஷாபிர் அகமது தோல்வி
மற்றவை திரு மு நூர் முகம்மது தோல்வி
திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு அ அப்துல் ஹலீம் வெற்றி
மற்றவை திரு அ அப்துல் வாஹீது தோல்வி