கட்சியின் பெயர் - அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம்
முடிவுகள் - மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - வேலூர்
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் மாநகராட்சியின் பெயர் வார்டு பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
1 வேலூர் வேலூர் வார்டு 10 திரு பொ ரமேஷ் வெற்றி
2 வேலூர் வேலூர் வார்டு 16 திருமதி கே அமலநிருபா வெற்றி
3 வேலூர் வேலூர் வார்டு 23 திருமதி சோ ராஜேஸ்வரி வெற்றி
4 வேலூர் வேலூர் வார்டு 45 திருமதி கோ அஸ்மிதா வெற்றி
5 வேலூர் வேலூர் வார்டு 47 திரு சா எழிலரசன் வெற்றி
6 வேலூர் வேலூர் வார்டு 50 திருமதி வி அருணா வெற்றி
7 வேலூர் வேலூர் வார்டு 55 திரு எஸ் சரவணன் வெற்றி
முடிவுகள் - நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - வேலூர்
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் நகராட்சியின் பெயர் வார்டு பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
1 வேலூர் குடியாத்தம் வார்டு 1 திருமதி ச ஆஜிரா வெற்றி
2 வேலூர் குடியாத்தம் வார்டு 7 திருமதி எம் கற்பகம் வெற்றி
3 வேலூர் குடியாத்தம் வார்டு 13 திரு ப மேகநாதன் வெற்றி
4 வேலூர் குடியாத்தம் வார்டு 18 திருமதி செல்வி அன்பு வெற்றி
5 வேலூர் குடியாத்தம் வார்டு 24 திருமதி எம் பூங்கொடி வெற்றி
6 வேலூர் குடியாத்தம் வார்டு 25 திரு அ தண்டபாணி வெற்றி
7 வேலூர் குடியாத்தம் வார்டு 27 திரு அ சிட்டிபாபு வெற்றி
8 வேலூர் குடியாத்தம் வார்டு 29 திருமதி கு லாவண்யா வெற்றி
9 வேலூர் குடியாத்தம் வார்டு 33 திருமதி ஈ மோ ரேவதி வெற்றி
10 வேலூர் குடியாத்தம் வார்டு 34 திருமதி பி ராணி வெற்றி
முடிவுகள் - பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - வேலூர்
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் பேரூராட்சியின் பெயர் வார்டு பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
1 வேலூர் ஒடுகத்தூர் வார்டு 13 திருமதி சி தேவி சிவகுமார் வெற்றி
2 வேலூர் ஒடுகத்தூர் வார்டு 15 திரு கு பிச்சைக்காரன் வெற்றி
3 வேலூர் திருவலம் வார்டு 2 திரு மு ஜெயராமன் வெற்றி
4 வேலூர் திருவலம் வார்டு 3 திரு வி கிருஷ்ணமூர்த்தி வெற்றி
5 வேலூர் திருவலம் வார்டு 6 திருமதி பா அம்பிகா வெற்றி
6 வேலூர் திருவலம் வார்டு 13 திருமதி மு ஜெகதா வெற்றி
7 வேலூர் திருவலம் வார்டு 14 திருமதி ச ஜெயலட்சுமி வெற்றி
8 வேலூர் பள்ளிகொண்டா வார்டு 5 திருமதி சு வெண்ணிலா வெற்றி
9 வேலூர் பென்னாத்தூர் வார்டு 14 திருமதி சி வள்ளி வெற்றி
10 வேலூர் பென்னாத்தூர் வார்டு 15 திருமதி வ ராஜேஸ்வரி வெற்றி