கட்சியின் பெயர் - தேசிய முற்போக்கு திராவிட கழகம்
முடிவுகள் - மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - தர்மபுரி
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் மாநகராட்சியின் பெயர் வார்டு பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
No Record Found
முடிவுகள் - நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - தர்மபுரி
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் நகராட்சியின் பெயர் வார்டு பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
No Record Found
முடிவுகள் - பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - தர்மபுரி
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் பேரூராட்சியின் பெயர் வார்டு பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
1 தர்மபுரி பென்னாகரம் வார்டு 9 திரு குமார் வெற்றி
2 தர்மபுரி பென்னாகரம் வார்டு 16 திருமதி பொன்னழகி வெற்றி