கட்சியின் பெயர் - பகுஜன் சமாஜ் கட்சி
முடிவுகள் - மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - அனைத்து மாவட்டங்கள்
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் மாநகராட்சியின் பெயர் வார்டு பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
No Record Found
முடிவுகள் - நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - அனைத்து மாவட்டங்கள்
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் நகராட்சியின் பெயர் வார்டு பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
1 திருவள்ளுர் திருநின்றவூர் வார்டு 8 திரு எஸ் கரிகாலன் வெற்றி
2 திருவள்ளுர் திருநின்றவூர் வார்டு 9 திருமதி எஸ் விஜியா வெற்றி
3 திருவள்ளுர் திருநின்றவூர் வார்டு 16 திருமதி எம் மைதிலி வெற்றி
முடிவுகள் - பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - அனைத்து மாவட்டங்கள்
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் பேரூராட்சியின் பெயர் வார்டு பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
1 தஞ்சாவூர் திருப்பனந்தாள் வார்டு 5 திருமதி பு வேதநாயகி வெற்றி