கட்சியின் பெயர் - இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி (மார்க்சிஸ்ட்)
முடிவுகள் - மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - தூத்துக்குடி
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் மாநகராட்சியின் பெயர் வார்டு பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
1 தூத்துக்குடி தூத்துக்குடி வார்டு 43 திருமதி ர முத்துமாரி வெற்றி
முடிவுகள் - நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - தூத்துக்குடி
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் நகராட்சியின் பெயர் வார்டு பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
1 தூத்துக்குடி கோவில்பட்டி வார்டு 6 திரு என் முத்துராஜ் வெற்றி
2 தூத்துக்குடி கோவில்பட்டி வார்டு 10 திருமதி க முத்துலட்சுமி வெற்றி
3 தூத்துக்குடி கோவில்பட்டி வார்டு 18 திருமதி ல விஜயா வெற்றி
4 தூத்துக்குடி கோவில்பட்டி வார்டு 27 திரு லபெ ஜோதிபாசு வெற்றி
5 தூத்துக்குடி கோவில்பட்டி வார்டு 31 திரு கே சீனிவாசன் வெற்றி
முடிவுகள் - பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - தூத்துக்குடி
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் பேரூராட்சியின் பெயர் வார்டு பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
No Record Found