கட்சியின் பெயர் - இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி (மார்க்சிஸ்ட்)
முடிவுகள் - மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - சென்னை
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் மாநகராட்சியின் பெயர் வார்டு பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
1 சென்னை சென்னை வார்டு 4 திரு இர ஜெயராமன் வெற்றி
2 சென்னை சென்னை வார்டு 41 திருமதி பா விமலா வெற்றி
3 சென்னை சென்னை வார்டு 98 செல்வி ஆ பிரியதர்ஷினி வெற்றி
4 சென்னை சென்னை வார்டு 123 திருமதி மோ சரஸ்வதி வெற்றி
முடிவுகள் - நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - சென்னை
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் நகராட்சியின் பெயர் வார்டு பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
No Record Found
முடிவுகள் - பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - சென்னை
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் பேரூராட்சியின் பெயர் வார்டு பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
No Record Found