கட்சியின் பெயர் - திராவிட முன்னேற்றக் கழகம்
முடிவுகள் - மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - தூத்துக்குடி
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் மாநகராட்சியின் பெயர் வார்டு பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
1 தூத்துக்குடி தூத்துக்குடி வார்டு 1 திருமதி பா காந்திமணி வெற்றி
2 தூத்துக்குடி தூத்துக்குடி வார்டு 3 திரு ரா ரெங்கசாமி வெற்றி
3 தூத்துக்குடி தூத்துக்குடி வார்டு 4 திருமதி பா நாகேஸ்வரி வெற்றி
4 தூத்துக்குடி தூத்துக்குடி வார்டு 5 திரு அ அந்தோணி பிரகாஷ் மார்சிலின் வெற்றி
5 தூத்துக்குடி தூத்துக்குடி வார்டு 6 திருமதி க ஜெயசீலி வெற்றி
6 தூத்துக்குடி தூத்துக்குடி வார்டு 7 திரு தொ நிர்மல் ராஜ் வெற்றி
7 தூத்துக்குடி தூத்துக்குடி வார்டு 8 திருமதி மா பவானி வெற்றி
8 தூத்துக்குடி தூத்துக்குடி வார்டு 9 திருமதி ம செபஸ்டின் சுதா வெற்றி
9 தூத்துக்குடி தூத்துக்குடி வார்டு 12 திரு சா தெய்வேந்திரன் வெற்றி
10 தூத்துக்குடி தூத்துக்குடி வார்டு 13 திருமதி செ ஜாக்குலின் ஜெயா வெற்றி
11 தூத்துக்குடி தூத்துக்குடி வார்டு 15 திரு வெ இசக்கிராஜா வெற்றி
12 தூத்துக்குடி தூத்துக்குடி வார்டு 16 திரு பா கண்ணன் வெற்றி
13 தூத்துக்குடி தூத்துக்குடி வார்டு 17 திரு த இராமர் வெற்றி
14 தூத்துக்குடி தூத்துக்குடி வார்டு 18 திரு த ஸ்ரீனிவாசன் வெற்றி
15 தூத்துக்குடி தூத்துக்குடி வார்டு 19 திருமதி சி சோமசுந்தரி வெற்றி
16 தூத்துக்குடி தூத்துக்குடி வார்டு 20 திரு பெ ஜெகன் வெற்றி
17 தூத்துக்குடி தூத்துக்குடி வார்டு 21 திருமதி மூ ஜான்ஸீராணி வெற்றி
18 தூத்துக்குடி தூத்துக்குடி வார்டு 22 திருமதி தி மகேஸ்வரி வெற்றி
19 தூத்துக்குடி தூத்துக்குடி வார்டு 24 திருமதி டே மெட்டில்டா வெற்றி
20 தூத்துக்குடி தூத்துக்குடி வார்டு 26 திருமதி இ மரியகீதா வெற்றி
21 தூத்துக்குடி தூத்துக்குடி வார்டு 27 திருமதி எஸ் சரண்யா வெற்றி
22 தூத்துக்குடி தூத்துக்குடி வார்டு 28 திருமதி ஆ ராமு அம்மாள் வெற்றி
23 தூத்துக்குடி தூத்துக்குடி வார்டு 29 திருமதி தி கலைச்செல்வி வெற்றி
24 தூத்துக்குடி தூத்துக்குடி வார்டு 30 திருமதி ர அதிஷ்டமணி வெற்றி
25 தூத்துக்குடி தூத்துக்குடி வார்டு 31 திரு எஸ்பி கனகராஜ் வெற்றி
26 தூத்துக்குடி தூத்துக்குடி வார்டு 32 திரு அ கந்தசாமி வெற்றி
27 தூத்துக்குடி தூத்துக்குடி வார்டு 33 திரு மு பொன்னப்பன் வெற்றி
28 தூத்துக்குடி தூத்துக்குடி வார்டு 36 திருமதி ர விஜயலெட்சுமி வெற்றி
29 தூத்துக்குடி தூத்துக்குடி வார்டு 39 திரு ச சுரேஷ்குமார் வெற்றி
30 தூத்துக்குடி தூத்துக்குடி வார்டு 40 திருமதி ஜெ ரிக்டா வெற்றி
31 தூத்துக்குடி தூத்துக்குடி வார்டு 41 திருமதி பொ பேபி ஏஞ்சலின் வெற்றி
32 தூத்துக்குடி தூத்துக்குடி வார்டு 42 திருமதி கோ அன்னலெட்சுமி வெற்றி
33 தூத்துக்குடி தூத்துக்குடி வார்டு 45 திரு ப ப ராமகிருஷ்ணன் வெற்றி
34 தூத்துக்குடி தூத்துக்குடி வார்டு 46 திருமதி செ ஜெனிட்டா வெற்றி
35 தூத்துக்குடி தூத்துக்குடி வார்டு 47 திருமதி சூ ரெக்ஸ்லின் வெற்றி
36 தூத்துக்குடி தூத்துக்குடி வார்டு 48 திரு சு ராஜேந்திரன் வெற்றி
37 தூத்துக்குடி தூத்துக்குடி வார்டு 49 திருமதி ப வைதேகி வெற்றி
38 தூத்துக்குடி தூத்துக்குடி வார்டு 50 திரு செ சரவணகுமார் வெற்றி
39 தூத்துக்குடி தூத்துக்குடி வார்டு 53 திரு ச முத்துவேல் வெற்றி
40 தூத்துக்குடி தூத்துக்குடி வார்டு 54 திரு ச விஜயகுமார் வெற்றி
41 தூத்துக்குடி தூத்துக்குடி வார்டு 55 திரு மு ராஜதுரை வெற்றி
42 தூத்துக்குடி தூத்துக்குடி வார்டு 56 திரு சி சுயம்பு வெற்றி
43 தூத்துக்குடி தூத்துக்குடி வார்டு 58 திரு தே பச்சிராஜ் வெற்றி
44 தூத்துக்குடி தூத்துக்குடி வார்டு 60 திரு ஆ பாலகுருசுவாமி வெற்றி
முடிவுகள் - நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - தூத்துக்குடி
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் நகராட்சியின் பெயர் வார்டு பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
1 தூத்துக்குடி காயல்பட்டணம் வார்டு 1 திருமதி ரா மாரீஸ்வரி வெற்றி
2 தூத்துக்குடி காயல்பட்டணம் வார்டு 3 திரு அ கதிரவன் வெற்றி
3 தூத்துக்குடி காயல்பட்டணம் வார்டு 10 திரு ஆர் ரெங்கநாதன் வெற்றி
4 தூத்துக்குடி காயல்பட்டணம் வார்டு 17 திருமதி ஜி ராமஜெயம் வெற்றி
5 தூத்துக்குடி கோவில்பட்டி வார்டு 1 திருமதி பெ கனகலட்சுமி வெற்றி
6 தூத்துக்குடி கோவில்பட்டி வார்டு 2 திருமதி ச செண்பகவல்லி வெற்றி
7 தூத்துக்குடி கோவில்பட்டி வார்டு 4 திருமதி கு சித்ரா வெற்றி
8 தூத்துக்குடி கோவில்பட்டி வார்டு 7 திரு அ சண்முகவேல் வெற்றி
9 தூத்துக்குடி கோவில்பட்டி வார்டு 8 திரு சுரேஷ் வெற்றி
10 தூத்துக்குடி கோவில்பட்டி வார்டு 9 திருமதி சை மகபூப் ஜெரினா வெற்றி
11 தூத்துக்குடி கோவில்பட்டி வார்டு 13 திருமதி ம சித்ராதேவி வெற்றி
12 தூத்துக்குடி கோவில்பட்டி வார்டு 14 திரு தவமணி வெற்றி
13 தூத்துக்குடி கோவில்பட்டி வார்டு 16 திரு கா கருணாநிதி வெற்றி
14 தூத்துக்குடி கோவில்பட்டி வார்டு 21 திருமதி தா உலகராணி வெற்றி
15 தூத்துக்குடி கோவில்பட்டி வார்டு 22 திருமதி அ ஜேஸ்மின் லூர்து மேரி வெற்றி
16 தூத்துக்குடி கோவில்பட்டி வார்டு 25 திருமதி மாரியம்மாள் வெற்றி
17 தூத்துக்குடி கோவில்பட்டி வார்டு 28 திருமதி பூ முத்துலட்சுமி வெற்றி
18 தூத்துக்குடி கோவில்பட்டி வார்டு 29 திரு கருப்பசாமி வெற்றி
19 தூத்துக்குடி கோவில்பட்டி வார்டு 30 திருமதி ம புவனேஸ்வரி வெற்றி
20 தூத்துக்குடி கோவில்பட்டி வார்டு 33 திரு வே சண்முகராஜ் வெற்றி
21 தூத்துக்குடி கோவில்பட்டி வார்டு 34 திரு இரா இராமர் வெற்றி
22 தூத்துக்குடி கோவில்பட்டி வார்டு 35 திருமதி தா ஏஞ்சலா வெற்றி
23 தூத்துக்குடி கோவில்பட்டி வார்டு 36 திரு மா கனகராஜ் வெற்றி
24 தூத்துக்குடி திருச்செந்தூர் வார்டு 1 திரு ஆ பூ ரமேஷ் வெற்றி
25 தூத்துக்குடி திருச்செந்தூர் வார்டு 2 திரு ஆ செந்தில்குமார் வெற்றி
26 தூத்துக்குடி திருச்செந்தூர் வார்டு 3 திரு ஜோ அந்தோணி ட்ரூமன் வெற்றி
27 தூத்துக்குடி திருச்செந்தூர் வார்டு 4 திரு செ தினேஷ் கிருஷ்ணா வெற்றி
28 தூத்துக்குடி திருச்செந்தூர் வார்டு 5 திரு மா சுதாகர் வெற்றி
29 தூத்துக்குடி திருச்செந்தூர் வார்டு 7 திருமதி கா கௌரி வெற்றி
30 தூத்துக்குடி திருச்செந்தூர் வார்டு 9 திரு சு கண்ணன் வெற்றி
31 தூத்துக்குடி திருச்செந்தூர் வார்டு 11 திரு நா ராமன் வெற்றி
32 தூத்துக்குடி திருச்செந்தூர் வார்டு 12 திருமதி அ சாரதா வெற்றி
33 தூத்துக்குடி திருச்செந்தூர் வார்டு 13 திரு சு முத்துகுமார் வெற்றி
34 தூத்துக்குடி திருச்செந்தூர் வார்டு 14 திருமதி கோ ரேவதி வெற்றி
35 தூத்துக்குடி திருச்செந்தூர் வார்டு 15 திருமதி சோமசுந்தரி வெற்றி
36 தூத்துக்குடி திருச்செந்தூர் வார்டு 16 திரு நெ ஆனந்தராமச்சந்திரன் வெற்றி
37 தூத்துக்குடி திருச்செந்தூர் வார்டு 18 திரு நா ஆறுமுகம் வெற்றி
38 தூத்துக்குடி திருச்செந்தூர் வார்டு 19 திரு சா மகேந்திரன் வெற்றி
39 தூத்துக்குடி திருச்செந்தூர் வார்டு 20 திருமதி அ முத்துஜெயந்தி வெற்றி
40 தூத்துக்குடி திருச்செந்தூர் வார்டு 21 திரு பா முத்துகிருஷ்ணன் வெற்றி
41 தூத்துக்குடி திருச்செந்தூர் வார்டு 24 திருமதி ர சிவஆனந்தி வெற்றி
42 தூத்துக்குடி திருச்செந்தூர் வார்டு 25 திருமதி லா செல்வி வெற்றி
43 தூத்துக்குடி திருச்செந்தூர் வார்டு 26 திருமதி தொ மஞ்சுளா வெற்றி
44 தூத்துக்குடி திருச்செந்தூர் வார்டு 27 திருமதி செ லீலா வெற்றி
முடிவுகள் - பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - தூத்துக்குடி
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் பேரூராட்சியின் பெயர் வார்டு பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
1 தூத்துக்குடி ஆத்தூர் வார்டு 1 திரு சி முத்து வெற்றி
2 தூத்துக்குடி ஆத்தூர் வார்டு 2 திருமதி மா கமலச்செல்வி வெற்றி
3 தூத்துக்குடி ஆத்தூர் வார்டு 3 திரு அ கமால்தீன் வெற்றி
4 தூத்துக்குடி ஆத்தூர் வார்டு 4 திருமதி அ கௌஹர்ஜான் வெற்றி
5 தூத்துக்குடி ஆத்தூர் வார்டு 7 திரு க அசோக்குமார் வெற்றி
6 தூத்துக்குடி ஆத்தூர் வார்டு 11 திருமதி ஜெ சங்கரேஸ்வரி வெற்றி
7 தூத்துக்குடி ஆத்தூர் வார்டு 12 திருமதி மு மகேஸ்வரி போட்டி இன்றி தேர்வு
8 தூத்துக்குடி ஆழ்வார் திருநகரி வார்டு 1 திரு இ மணிமுருகன் வெற்றி
9 தூத்துக்குடி ஆழ்வார் திருநகரி வார்டு 2 திரு ப திருப்பதி வெற்றி
10 தூத்துக்குடி ஆழ்வார் திருநகரி வார்டு 6 திருமதி ஞா இராஜலட்சுமி வெற்றி
11 தூத்துக்குடி ஆழ்வார் திருநகரி வார்டு 7 திருமதி பொ சாரதா பொன் இசக்கி வெற்றி
12 தூத்துக்குடி ஆழ்வார் திருநகரி வார்டு 8 திருமதி மு ஹாஜரா பேகம் வெற்றி
13 தூத்துக்குடி ஆழ்வார் திருநகரி வார்டு 10 திரு மு மந்திரமூர்த்தி வெற்றி
14 தூத்துக்குடி ஆழ்வார் திருநகரி வார்டு 11 திருமதி ரா பொன்செல்வி வெற்றி
15 தூத்துக்குடி ஆழ்வார் திருநகரி வார்டு 14 திரு சு சுந்தர்ராஜ் வெற்றி
16 தூத்துக்குடி ஆழ்வார் திருநகரி வார்டு 15 திருமதி ந சந்திரமதி வெற்றி
17 தூத்துக்குடி ஆறுமுகநேரி வார்டு 1 திருமதி கு மாரியம்மாள் வெற்றி
18 தூத்துக்குடி ஆறுமுகநேரி வார்டு 8 திருமதி சே புனிதா வெற்றி
19 தூத்துக்குடி ஆறுமுகநேரி வார்டு 9 திருமதி க கலாவதி வெற்றி
20 தூத்துக்குடி ஆறுமுகநேரி வார்டு 10 திரு பா சந்திரசேகர் வெற்றி
21 தூத்துக்குடி ஆறுமுகநேரி வார்டு 12 திருமதி பொ ஜெயராணி வெற்றி
22 தூத்துக்குடி ஆறுமுகநேரி வார்டு 13 திரு சி ஜெபமணி வெற்றி
23 தூத்துக்குடி ஆறுமுகநேரி வார்டு 18 திரு அ கல்யாணசுந்தரம் வெற்றி
24 தூத்துக்குடி உடன்குடி வார்டு 2 திரு ஆ பாலாஜி வெற்றி
25 தூத்துக்குடி உடன்குடி வார்டு 3 திருமதி மு ச மும்தாஜ் பேகம் வெற்றி
26 தூத்துக்குடி உடன்குடி வார்டு 4 திரு சு முகமது பஷீர் வெற்றி
27 தூத்துக்குடி உடன்குடி வார்டு 6 திருமதி அ ஹூமைரா ரமிஸ்பாத்திமா வெற்றி
28 தூத்துக்குடி உடன்குடி வார்டு 9 திருமதி க உமா வெற்றி
29 தூத்துக்குடி உடன்குடி வார்டு 10 திரு பி ஜான் பாஸ்கர் வெற்றி
30 தூத்துக்குடி உடன்குடி வார்டு 11 திரு சு ராஜேந்திரன் வெற்றி
31 தூத்துக்குடி உடன்குடி வார்டு 13 திரு அஸ்ஸாப் அலி பாதுஷா வெற்றி
32 தூத்துக்குடி உடன்குடி வார்டு 14 திரு மா மால் ராஜேஷ் வெற்றி
33 தூத்துக்குடி உடன்குடி வார்டு 16 திரு தா முகம்மது ஆபித் வெற்றி
34 தூத்துக்குடி உடன்குடி வார்டு 17 திருமதி த ஹமிதா சபானா வெற்றி
35 தூத்துக்குடி உடன்குடி வார்டு 18 திரு ஆ சரஸ்வதி பங்காளன் வெற்றி
36 தூத்துக்குடி ஏட்டயபுரம் வார்டு 1 திருமதி ரா பியூலாராணி வெற்றி
37 தூத்துக்குடி ஏட்டயபுரம் வார்டு 2 திருமதி ம ஜெயலட்சுமி வெற்றி
38 தூத்துக்குடி ஏட்டயபுரம் வார்டு 3 திரு பா மைக்கேல்ராஜ் வெற்றி
39 தூத்துக்குடி ஏட்டயபுரம் வார்டு 5 திருமதி ச ராமலட்சுமி வெற்றி
40 தூத்துக்குடி ஏட்டயபுரம் வார்டு 6 திரு மு குமார் வெற்றி
41 தூத்துக்குடி ஏட்டயபுரம் வார்டு 7 திருமதி இ முருகலட்சுமி வெற்றி
42 தூத்துக்குடி ஏட்டயபுரம் வார்டு 8 திரு சு மாதவன் வெற்றி
43 தூத்துக்குடி ஏட்டயபுரம் வார்டு 9 திரு ரா மணிகண்டன் வெற்றி
44 தூத்துக்குடி ஏட்டயபுரம் வார்டு 10 திருமதி க தங்கம்மா வெற்றி
45 தூத்துக்குடி ஏட்டயபுரம் வார்டு 11 திரு பொ கதிர்வேல் வெற்றி
46 தூத்துக்குடி ஏட்டயபுரம் வார்டு 12 திருமதி உ ஆண்டாள் வெற்றி
47 தூத்துக்குடி ஏட்டயபுரம் வார்டு 13 திருமதி மு விஜயலட்சுமி வெற்றி
48 தூத்துக்குடி ஏட்டயபுரம் வார்டு 14 திருமதி கா ராமலட்சுமி வெற்றி
49 தூத்துக்குடி ஏரல் வார்டு 3 திருமதி ம சர்மிளாதேவி வெற்றி
50 தூத்துக்குடி ஏரல் வார்டு 5 திருமதி சா பாத்திமா பமீனா வெற்றி
51 தூத்துக்குடி ஏரல் வார்டு 6 திரு சு முத்துமாரி வெற்றி
52 தூத்துக்குடி ஏரல் வார்டு 9 திரு ஜ ஜவ்பர்சாதிக்அலி வெற்றி
53 தூத்துக்குடி ஏரல் வார்டு 11 திரு கி ஜான்ரத்தினபாண்டி வெற்றி
54 தூத்துக்குடி ஏரல் வார்டு 12 திருமதி மு மகேஸ்வரி வெற்றி
55 தூத்துக்குடி ஏரல் வார்டு 13 திருமதி ஆ முத்துமாலை வெற்றி
56 தூத்துக்குடி கயத்தாறு வார்டு 5 திருமதி பா கோகிலா வெற்றி
57 தூத்துக்குடி கயத்தாறு வார்டு 7 திருமதி மு மாரியம்மாள் வெற்றி
58 தூத்துக்குடி கயத்தாறு வார்டு 8 திருமதி சொ சுப்புலட்சுமி வெற்றி
59 தூத்துக்குடி கயத்தாறு வார்டு 9 திரு பொ செல்வக்குமார் வெற்றி
60 தூத்துக்குடி கயத்தாறு வார்டு 13 திரு இ நயினார் வெற்றி
61 தூத்துக்குடி கழுகுமலை வார்டு 1 திருமதி கா ஜெயலட்சுமி வெற்றி
62 தூத்துக்குடி கழுகுமலை வார்டு 2 திருமதி மா மரியகத்ரின்மேரி வெற்றி
63 தூத்துக்குடி கழுகுமலை வார்டு 3 திருமதி மு முத்து வெற்றி
64 தூத்துக்குடி கழுகுமலை வார்டு 5 திருமதி மா செல்லத்தாய் வெற்றி
65 தூத்துக்குடி கழுகுமலை வார்டு 8 திருமதி மா பூமாதேவி வெற்றி
66 தூத்துக்குடி கழுகுமலை வார்டு 9 திரு க ஜெயக்கொடி வெற்றி
67 தூத்துக்குடி கழுகுமலை வார்டு 10 திருமதி மு வரலெட்சுமி வெற்றி
68 தூத்துக்குடி கழுகுமலை வார்டு 11 திரு பா துரைபாண்டி வெற்றி
69 தூத்துக்குடி கழுகுமலை வார்டு 12 திருமதி சு அருணா வெற்றி
70 தூத்துக்குடி கழுகுமலை வார்டு 13 திரு செ சங்கர் வெற்றி
71 தூத்துக்குடி கழுகுமலை வார்டு 14 திருமதி த பரமேஸ்வரி வெற்றி
72 தூத்துக்குடி கழுகுமலை வார்டு 15 திரு அ சுப்பிரமணியன் வெற்றி
73 தூத்துக்குடி கானம் வார்டு 2 திருமதி கு அருள்செல்வி வெற்றி
74 தூத்துக்குடி கானம் வார்டு 3 திருமதி சு செல்வஷீலா வெற்றி
75 தூத்துக்குடி கானம் வார்டு 4 திரு சு அந்தோணிகாட்வின் வெற்றி
76 தூத்துக்குடி கானம் வார்டு 6 திருமதி தா அன்னபுஷ்பம் வெற்றி
77 தூத்துக்குடி கானம் வார்டு 10 திருமதி ரா வெங்கடேஸ்வரி வெற்றி
78 தூத்துக்குடி கானம் வார்டு 11 திரு அ பால்ராஜ் வெற்றி
79 தூத்துக்குடி கானம் வார்டு 12 திருமதி வீ சாந்தி வெற்றி
80 தூத்துக்குடி சாத்தான்குளம் வார்டு 4 திரு செ ஜோசப் வெற்றி
81 தூத்துக்குடி சாத்தான்குளம் வார்டு 5 திருமதி ம ஜான்ஸிராணி வெற்றி
82 தூத்துக்குடி சாத்தான்குளம் வார்டு 6 திரு இ ஸ்டான்லி வெற்றி
83 தூத்துக்குடி சாத்தான்குளம் வார்டு 8 திருமதி பா மாரியம்மாள் வெற்றி
84 தூத்துக்குடி சாத்தான்குளம் வார்டு 9 திருமதி மா இந்திரா வெற்றி
85 தூத்துக்குடி சாத்தான்குளம் வார்டு 10 திருமதி ஜோ ரெஜினி ஸ்டெல்லாபாய் வெற்றி
86 தூத்துக்குடி சாத்தான்குளம் வார்டு 12 திருமதி சு தேவநேசம் வெற்றி
87 தூத்துக்குடி சாத்தான்குளம் வார்டு 13 செல்வி ஆ மகேஷ்வரி வெற்றி
88 தூத்துக்குடி சாத்தான்குளம் வார்டு 14 திருமதி வி கற்பகவள்ளி வெற்றி
89 தூத்துக்குடி சாயர்புரம் வார்டு 1 திருமதி முருகேஸ்வரி வெற்றி
90 தூத்துக்குடி சாயர்புரம் வார்டு 2 திருமதி ம சுமதி வெற்றி
91 தூத்துக்குடி சாயர்புரம் வார்டு 4 திரு ஜெ ராமமூர்த்தி வெற்றி
92 தூத்துக்குடி சாயர்புரம் வார்டு 7 திரு சு முத்துராஜா வெற்றி
93 தூத்துக்குடி சாயர்புரம் வார்டு 9 திருமதி அமுதா வெற்றி
94 தூத்துக்குடி சாயர்புரம் வார்டு 10 திருமதி அ பாக்கியலெட்சுமி வெற்றி
95 தூத்துக்குடி சாயர்புரம் வார்டு 13 திரு நா கண்ணன் வெற்றி
96 தூத்துக்குடி தென்திருப்பேரை வார்டு 3 திருமதி இ மாாியம்மாள் வெற்றி
97 தூத்துக்குடி தென்திருப்பேரை வார்டு 4 திருமதி செ சீதாலெட்சுமி வெற்றி
98 தூத்துக்குடி தென்திருப்பேரை வார்டு 6 திரு மா சண்முகசுந்தரம் வெற்றி
99 தூத்துக்குடி தென்திருப்பேரை வார்டு 7 திரு ரா ஆனந்த் வெற்றி
100 தூத்துக்குடி தென்திருப்பேரை வார்டு 8 திருமதி ஆ மணிமேகலை வெற்றி
101 தூத்துக்குடி தென்திருப்பேரை வார்டு 12 திருமதி து அமிா்தவள்ளி வெற்றி
102 தூத்துக்குடி நாசரேத் வார்டு 1 திருமதி சு பத்திரகாளி வெற்றி
103 தூத்துக்குடி நாசரேத் வார்டு 2 திருமதி ஜ அனி சாலமோன் வெற்றி
104 தூத்துக்குடி நாசரேத் வார்டு 5 திருமதி மு ஜெயா வெற்றி
105 தூத்துக்குடி நாசரேத் வார்டு 6 திருமதி ர நிர்மலா வெற்றி
106 தூத்துக்குடி நாசரேத் வார்டு 8 திரு ஜெ எபனேசர் சாமுவேல் வெற்றி
107 தூத்துக்குடி நாசரேத் வார்டு 9 திருமதி க ஸ்டெல்லா வெற்றி
108 தூத்துக்குடி நாசரேத் வார்டு 11 திரு ந அதிசயமணி வெற்றி
109 தூத்துக்குடி நாசரேத் வார்டு 13 திருமதி ஜெ லிதியாள் கிளாரா வெற்றி
110 தூத்துக்குடி நாசரேத் வார்டு 14 திரு பா ஜேம்ஸ் வெற்றி
111 தூத்துக்குடி நாசரேத் வார்டு 17 திரு அ அருண் சாமுவேல் வெற்றி
112 தூத்துக்குடி நாசரேத் வார்டு 18 திருமதி ஜெ சௌந்திரம் வெற்றி
113 தூத்துக்குடி பெருங்குளம் வார்டு 12 திருமதி சு கண்ணம்மா வெற்றி
114 தூத்துக்குடி பெருங்குளம் வார்டு 13 திருமதி எஸ்எம் சத்யா வெற்றி
115 தூத்துக்குடி வி. புதூர் வார்டு 3 திரு செ தங்கமுத்து வெற்றி
116 தூத்துக்குடி வி. புதூர் வார்டு 4 திருமதி க சித்ரா வெற்றி
117 தூத்துக்குடி வி. புதூர் வார்டு 6 திருமதி சு சூரியகலா வெற்றி
118 தூத்துக்குடி வி. புதூர் வார்டு 8 திரு க வெற்றிவேலன் வெற்றி
119 தூத்துக்குடி வி. புதூர் வார்டு 11 திருமதி சீ உமாராணி போட்டி இன்றி தேர்வு
120 தூத்துக்குடி விளாத்திகுளம் வார்டு 1 திருமதி நா வேல் ஈஸ்வரி வெற்றி
121 தூத்துக்குடி விளாத்திகுளம் வார்டு 3 திருமதி செ சரண்யா வெற்றி
122 தூத்துக்குடி விளாத்திகுளம் வார்டு 5 செல்வி த பிரதீபா வெற்றி
123 தூத்துக்குடி விளாத்திகுளம் வார்டு 6 திரு ரா வெங்கடேஷ் வெற்றி
124 தூத்துக்குடி விளாத்திகுளம் வார்டு 7 திருமதி தா மாரீஸ்வரி வெற்றி
125 தூத்துக்குடி விளாத்திகுளம் வார்டு 9 திரு ரா வேலுச்சாமி வெற்றி
126 தூத்துக்குடி விளாத்திகுளம் வார்டு 10 திரு ம மகேந்திரன் வெற்றி
127 தூத்துக்குடி விளாத்திகுளம் வார்டு 11 திரு சு அய்யன்ராஜ் வெற்றி
128 தூத்துக்குடி விளாத்திகுளம் வார்டு 13 திருமதி க கலைச்செல்வி வெற்றி
129 தூத்துக்குடி விளாத்திகுளம் வார்டு 15 திரு அ சுப்புராஜ் வெற்றி
130 தூத்துக்குடி ஸ்ரீவைகுண்டம் வார்டு 1 திரு ச திருமணி வாசகம் வெற்றி
131 தூத்துக்குடி ஸ்ரீவைகுண்டம் வார்டு 7 திரு கு ப ராகவன் வெற்றி
132 தூத்துக்குடி ஸ்ரீவைகுண்டம் வார்டு 10 திரு த பெருமாள் வெற்றி
133 தூத்துக்குடி ஸ்ரீவைகுண்டம் வார்டு 11 திருமதி பெ தங்கம் வெற்றி
134 தூத்துக்குடி ஸ்ரீவைகுண்டம் வார்டு 14 திருமதி ஷா ஷகிலாபானு வெற்றி
135 தூத்துக்குடி ஸ்ரீவைகுண்டம் வார்டு 15 திருமதி ஜெ பூமணி புஷ்பம் வெற்றி
136 தூத்துக்குடி ஸ்ரீவைகுண்டம் வார்டு 16 திருமதி பா சினேகவள்ளி வெற்றி
137 தூத்துக்குடி ஸ்ரீவைகுண்டம் வார்டு 18 திரு த சாலமோன் வெற்றி