கட்சியின் பெயர் - திராவிட முன்னேற்றக் கழகம்
முடிவுகள் - மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - வேலூர்
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் மாநகராட்சியின் பெயர் வார்டு பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
1 வேலூர் வேலூர் வார்டு 1 திரு கி அன்பு வெற்றி
2 வேலூர் வேலூர் வார்டு 2 திருமதி த விமலா வெற்றி
3 வேலூர் வேலூர் வார்டு 3 திரு ஜி ரவி குமாா் வெற்றி
4 வேலூர் வேலூர் வார்டு 4 திருமதி லோ சித்ரா வெற்றி
5 வேலூர் வேலூர் வார்டு 5 திருமதி ம சித்ரா வெற்றி
6 வேலூர் வேலூர் வார்டு 7 திருமதி வ புஷ்பலதா போட்டி இன்றி தேர்வு
7 வேலூர் வேலூர் வார்டு 8 திரு மா சுனில் குமாா் போட்டி இன்றி தேர்வு
8 வேலூர் வேலூர் வார்டு 9 திருமதி ப சிவசங்கரி வெற்றி
9 வேலூர் வேலூர் வார்டு 11 திரு சுரா ரஜினி வெற்றி
10 வேலூர் வேலூர் வார்டு 12 திரு ரா சரவணன் வெற்றி
11 வேலூர் வேலூர் வார்டு 13 திருமதி ச சரண்யா வெற்றி
12 வேலூர் வேலூர் வார்டு 14 திருமதி கு சாமுண்டீஸ்வரி வெற்றி
13 வேலூர் வேலூர் வார்டு 15 திரு வி ர நித்தியகுமார் வெற்றி
14 வேலூர் வேலூர் வார்டு 17 திருமதி ச காஞ்சனா வெற்றி
15 வேலூர் வேலூர் வார்டு 21 திரு தா சக்கரவர்த்தி வெற்றி
16 வேலூர் வேலூர் வார்டு 22 திரு ஆர் பி ஏழுமலை வெற்றி
17 வேலூர் வேலூர் வார்டு 24 திரு மு சுதாகர் வெற்றி
18 வேலூர் வேலூர் வார்டு 25 திரு எம் அ கணேஷ் ஷங்கர் வெற்றி
19 வேலூர் வேலூர் வார்டு 26 திரு மு சேகர் வெற்றி
20 வேலூர் வேலூர் வார்டு 27 திரு ஜெ சதீஷ்குமார் வெற்றி
21 வேலூர் வேலூர் வார்டு 28 செல்வி கு மம்தாகுமார் வெற்றி
22 வேலூர் வேலூர் வார்டு 29 திருமதி கு தர்வாம்பாள் வெற்றி
23 வேலூர் வேலூர் வார்டு 30 திரு வி எஸ் முருகன் வெற்றி
24 வேலூர் வேலூர் வார்டு 31 திருமதி எ சுஜாதா வெற்றி
25 வேலூர் வேலூர் வார்டு 32 திருமதி ஐ சாஜிதா இம்தியாஸ் வெற்றி
26 வேலூர் வேலூர் வார்டு 33 திரு சு ஷண்முகம் வெற்றி
27 வேலூர் வேலூர் வார்டு 34 திரு ரா நரேந்திரன் வெற்றி
28 வேலூர் வேலூர் வார்டு 35 திரு ச சந்திரசேகரன் வெற்றி
29 வேலூர் வேலூர் வார்டு 36 திரு கா யூசுப் கான் வெற்றி
30 வேலூர் வேலூர் வார்டு 37 திருநங்கை ரா கங்கா வெற்றி
31 வேலூர் வேலூர் வார்டு 38 திருமதி த திருப்பாவை வெற்றி
32 வேலூர் வேலூர் வார்டு 39 திரு ஜெ விஜயகுமார் வெற்றி
33 வேலூர் வேலூர் வார்டு 40 திருமதி எ தபசும பர்வீன் வெற்றி
34 வேலூர் வேலூர் வார்டு 41 திருமதி ப ரேகா வெற்றி
35 வேலூர் வேலூர் வார்டு 42 திருமதி ஜ கைருன்னிசா வெற்றி
36 வேலூர் வேலூர் வார்டு 43 திருமதி ஆபிதா கானம் வெற்றி
37 வேலூர் வேலூர் வார்டு 44 திருமதி தா தவமணி வெற்றி
38 வேலூர் வேலூர் வார்டு 46 திருமதி அ மாலதி வெற்றி
39 வேலூர் வேலூர் வார்டு 51 திரு வே ஜெயசங்கர் வெற்றி
40 வேலூர் வேலூர் வார்டு 52 திரு மு மகேந்திரன் வெற்றி
41 வேலூர் வேலூர் வார்டு 54 திரு பி சுதாகர் வெற்றி
42 வேலூர் வேலூர் வார்டு 56 திருமதி பா சங்கீதா வெற்றி
43 வேலூர் வேலூர் வார்டு 57 திருமதி வி ஆண்டாள் வெற்றி
44 வேலூர் வேலூர் வார்டு 58 திரு ச வெங்கடேசன் வெற்றி
முடிவுகள் - நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - வேலூர்
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் நகராட்சியின் பெயர் வார்டு பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
1 வேலூர் குடியாத்தம் வார்டு 2 திரு அ அன்வர் பாஷா வெற்றி
2 வேலூர் குடியாத்தம் வார்டு 3 திரு பி எஸ் நவீன் சங்கர் வெற்றி
3 வேலூர் குடியாத்தம் வார்டு 4 திரு கொ மா ஏகாம்பரம் வெற்றி
4 வேலூர் குடியாத்தம் வார்டு 5 திரு ந கோவிந்தராஜ் வெற்றி
5 வேலூர் குடியாத்தம் வார்டு 8 திருமதி பா கவிதா வெற்றி
6 வேலூர் குடியாத்தம் வார்டு 9 திரு மே சௌந்தர்ராஜன் வெற்றி
7 வேலூர் குடியாத்தம் வார்டு 10 திரு சி என் பாபு வெற்றி
8 வேலூர் குடியாத்தம் வார்டு 11 திருமதி த புவியரசி வெற்றி
9 வேலூர் குடியாத்தம் வார்டு 12 திரு எஸ் சௌந்தர்ராஜன் வெற்றி
10 வேலூர் குடியாத்தம் வார்டு 14 திருமதி த நளினி வெற்றி
11 வேலூர் குடியாத்தம் வார்டு 16 திருமதி சுமதி வெற்றி
12 வேலூர் குடியாத்தம் வார்டு 17 திரு எம் எஸ் குகன் வெற்றி
13 வேலூர் குடியாத்தம் வார்டு 19 திருமதி கோ இந்துமதி வெற்றி
14 வேலூர் குடியாத்தம் வார்டு 20 திரு ஜாவித் அகமத் வெற்றி
15 வேலூர் குடியாத்தம் வார்டு 21 திருமதி பா ரேணுகா வெற்றி
16 வேலூர் குடியாத்தம் வார்டு 22 திருமதி கா தேவகி வெற்றி
17 வேலூர் குடியாத்தம் வார்டு 26 திரு கேவி கோபாலகிருஷ்ணன் வெற்றி
18 வேலூர் குடியாத்தம் வார்டு 28 திரு ஜீ எஸ் அரசு வெற்றி
19 வேலூர் குடியாத்தம் வார்டு 30 திருமதி ஹஸினா வெற்றி
20 வேலூர் குடியாத்தம் வார்டு 32 திருமதி த தீபிகா வெற்றி
21 வேலூர் குடியாத்தம் வார்டு 36 திரு ம மனோஜ் வெற்றி
22 வேலூர் பேர்ணாம்பட்டு வார்டு 2 திருமதி வி ஜானகி வில்லியம் பீட்டர் வெற்றி
23 வேலூர் பேர்ணாம்பட்டு வார்டு 4 திருமதி எஸ் சுல்தானா வெற்றி
24 வேலூர் பேர்ணாம்பட்டு வார்டு 7 திருமதி அபுல் ஹசன் ஷாகீரா பேகம் வெற்றி
25 வேலூர் பேர்ணாம்பட்டு வார்டு 9 திரு ஆலியார் சுல்தான் அஹ்மத் வெற்றி
26 வேலூர் பேர்ணாம்பட்டு வார்டு 10 திருமதி ல சின்னா வெற்றி
27 வேலூர் பேர்ணாம்பட்டு வார்டு 11 திரு டீ அப்துல் ஜமீல் வெற்றி
28 வேலூர் பேர்ணாம்பட்டு வார்டு 12 திருமதி வெ பிரேமா வெற்றி
29 வேலூர் பேர்ணாம்பட்டு வார்டு 13 திரு சி அஹமத் பாஷா வெற்றி
30 வேலூர் பேர்ணாம்பட்டு வார்டு 14 திரு ஆலியார் ஜூபேர் அஹ்மத் வெற்றி
31 வேலூர் பேர்ணாம்பட்டு வார்டு 15 திருமதி எஸ் நூரே சபா அர்ஷத் வெற்றி
32 வேலூர் பேர்ணாம்பட்டு வார்டு 16 திருமதி எம் பாரதி வெற்றி
33 வேலூர் பேர்ணாம்பட்டு வார்டு 17 திருமதி வெ வரலட்சுமி வெற்றி
34 வேலூர் பேர்ணாம்பட்டு வார்டு 18 திருமதி கே தேன்மொழி வெற்றி
35 வேலூர் பேர்ணாம்பட்டு வார்டு 19 திரு ரா கோவிந்தராஜ் வெற்றி
36 வேலூர் பேர்ணாம்பட்டு வார்டு 20 திருமதி எஸ் இந்திராகாந்தி வெற்றி
முடிவுகள் - பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - வேலூர்
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் பேரூராட்சியின் பெயர் வார்டு பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
1 வேலூர் ஒடுகத்தூர் வார்டு 1 திரு ஜெ மோகன் வெற்றி
2 வேலூர் ஒடுகத்தூர் வார்டு 2 திருமதி வெ திவ்யா வெற்றி
3 வேலூர் ஒடுகத்தூர் வார்டு 3 திருமதி வெ ஜெயந்தி வெங்கடேசன் வெற்றி
4 வேலூர் ஒடுகத்தூர் வார்டு 4 திரு அ பாஸ்கரன் வெற்றி
5 வேலூர் ஒடுகத்தூர் வார்டு 5 திருமதி எஸ் கீர்த்தனா வெற்றி
6 வேலூர் ஒடுகத்தூர் வார்டு 6 திருமதி பா சத்தியாவதி வெற்றி
7 வேலூர் ஒடுகத்தூர் வார்டு 7 திருமதி பெ ரேணுகாதேவி வெற்றி
8 வேலூர் ஒடுகத்தூர் வார்டு 8 திரு நா சிலம்பரசன் வெற்றி
9 வேலூர் ஒடுகத்தூர் வார்டு 9 திருமதி சா லதா வெற்றி
10 வேலூர் ஒடுகத்தூர் வார்டு 10 திரு ம வெங்கடேசன் வெற்றி
11 வேலூர் ஒடுகத்தூர் வார்டு 11 திருமதி சௌ புனிதா வெற்றி
12 வேலூர் ஒடுகத்தூர் வார்டு 12 திருமதி க விஜயா கஜேந்திரன் வெற்றி
13 வேலூர் ஒடுகத்தூர் வார்டு 14 திரு லோ வினீத் கெளதம் வெற்றி
14 வேலூர் திருவலம் வார்டு 1 திரு கே நேரு வெற்றி
15 வேலூர் திருவலம் வார்டு 4 திரு தி பூசரவணன் வெற்றி
16 வேலூர் திருவலம் வார்டு 5 திருமதி ச உமாமகேஸ்வரி வெற்றி
17 வேலூர் திருவலம் வார்டு 7 திருமதி ர சாமுண்டிஸ்வரி வெற்றி
18 வேலூர் திருவலம் வார்டு 8 திருமதி உ அனிதா வெற்றி
19 வேலூர் திருவலம் வார்டு 9 திரு ச சிவானந்தம் வெற்றி
20 வேலூர் திருவலம் வார்டு 10 திருமதி க ராணி வெற்றி
21 வேலூர் திருவலம் வார்டு 11 திரு மோ பாரதி வெற்றி
22 வேலூர் திருவலம் வார்டு 12 திருமதி த பரிமளா வெற்றி
23 வேலூர் பள்ளிகொண்டா வார்டு 3 திரு ந கார்த்திக் நாராயணன் வெற்றி
24 வேலூர் பள்ளிகொண்டா வார்டு 4 திருமதி எஸ் ரேணுகா வெற்றி
25 வேலூர் பள்ளிகொண்டா வார்டு 6 திருமதி ஜெ தீபா வெற்றி
26 வேலூர் பள்ளிகொண்டா வார்டு 7 திரு ர ம ஜெயபிரகாஷ் வெற்றி
27 வேலூர் பள்ளிகொண்டா வார்டு 8 திருமதி பா மணிமேகலை வெற்றி
28 வேலூர் பள்ளிகொண்டா வார்டு 9 திருமதி ஹ பிரேமா வெற்றி
29 வேலூர் பள்ளிகொண்டா வார்டு 10 திருமதி ஷ பாசிலா வெற்றி
30 வேலூர் பள்ளிகொண்டா வார்டு 11 திரு அ வசீம் அக்ரம் வெற்றி
31 வேலூர் பள்ளிகொண்டா வார்டு 12 திருமதி ரா அம்சா வெற்றி
32 வேலூர் பள்ளிகொண்டா வார்டு 13 திரு க குறிஞ்சிசெல்வன் வெற்றி
33 வேலூர் பள்ளிகொண்டா வார்டு 14 திரு தி குமரவேல் வெற்றி
34 வேலூர் பள்ளிகொண்டா வார்டு 15 திருமதி ந துர்காதேவி வெற்றி
35 வேலூர் பள்ளிகொண்டா வார்டு 16 திரு ம நாராயணன் வெற்றி
36 வேலூர் பள்ளிகொண்டா வார்டு 18 திருமதி சி சுபபிரியா வெற்றி
37 வேலூர் பென்னாத்தூர் வார்டு 4 திரு அ ஜீவசத்தியராஜ் வெற்றி
38 வேலூர் பென்னாத்தூர் வார்டு 5 திருமதி ச பவானி வெற்றி
39 வேலூர் பென்னாத்தூர் வார்டு 7 திரு க சுரேஷ் வெற்றி
40 வேலூர் பென்னாத்தூர் வார்டு 9 திருமதி ஏ லட்சுமி வெற்றி
41 வேலூர் பென்னாத்தூர் வார்டு 10 திருமதி இ தமிழரசி வெற்றி
42 வேலூர் பென்னாத்தூர் வார்டு 11 திருமதி மு தமிழ்வாணி வெற்றி
43 வேலூர் பென்னாத்தூர் வார்டு 12 திருமதி ர ரேகா வெற்றி
44 வேலூர் பென்னாத்தூர் வார்டு 13 திருமதி கு ஈஸ்வரி வெற்றி