கட்சியின் பெயர் - திராவிட முன்னேற்றக் கழகம்
முடிவுகள் - மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - திருவண்ணாமலை
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் மாநகராட்சியின் பெயர் வார்டு பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
No Record Found
முடிவுகள் - நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - திருவண்ணாமலை
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் நகராட்சியின் பெயர் வார்டு பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
1 திருவண்ணாமலை ஆரணி வார்டு 1 திரு ஆசொ மணி வெற்றி
2 திருவண்ணாமலை ஆரணி வார்டு 4 திரு சி பாபு வெற்றி
3 திருவண்ணாமலை ஆரணி வார்டு 9 திருமதி அ இஷ்ரத் ஜபீன் வெற்றி
4 திருவண்ணாமலை ஆரணி வார்டு 10 திருமதி பா நளினி வெற்றி
5 திருவண்ணாமலை ஆரணி வார்டு 14 திரு பெ பழனி வெற்றி
6 திருவண்ணாமலை ஆரணி வார்டு 15 திரு வ ரவி வெற்றி
7 திருவண்ணாமலை ஆரணி வார்டு 17 திருமதி மா ரிஸ்வானா வெற்றி
8 திருவண்ணாமலை ஆரணி வார்டு 18 திருமதி பா சத்யா வெற்றி
9 திருவண்ணாமலை ஆரணி வார்டு 20 செல்வி அ ரேவதி வெற்றி
10 திருவண்ணாமலை ஆரணி வார்டு 23 திரு த அரவிந்தன் வெற்றி
11 திருவண்ணாமலை ஆரணி வார்டு 25 திரு ர சொ சுப்ரமணியன் வெற்றி
12 திருவண்ணாமலை ஆரணி வார்டு 30 திரு க கார்த்தி வெற்றி
13 திருவண்ணாமலை திருவண்ணாமலை வார்டு 1 திரு அ கோவிந்தன் வெற்றி
14 திருவண்ணாமலை திருவண்ணாமலை வார்டு 2 திருமதி செ ஆண்டாள் வெற்றி
15 திருவண்ணாமலை திருவண்ணாமலை வார்டு 3 திரு இர சீனிவாசன் வெற்றி
16 திருவண்ணாமலை திருவண்ணாமலை வார்டு 4 திருமதி மு ராணி வெற்றி
17 திருவண்ணாமலை திருவண்ணாமலை வார்டு 7 திரு ம செந்தில் வெற்றி
18 திருவண்ணாமலை திருவண்ணாமலை வார்டு 8 திருமதி வி ராஜாத்தி வெற்றி
19 திருவண்ணாமலை திருவண்ணாமலை வார்டு 9 திருமதி கே உதயா வெற்றி
20 திருவண்ணாமலை திருவண்ணாமலை வார்டு 10 திரு ச கணேசன் வெற்றி
21 திருவண்ணாமலை திருவண்ணாமலை வார்டு 11 திரு சு ராஜாங்கம் வெற்றி
22 திருவண்ணாமலை திருவண்ணாமலை வார்டு 12 திருமதி சீ பிரியா வெற்றி
23 திருவண்ணாமலை திருவண்ணாமலை வார்டு 13 திருமதி அ சுமதி வெற்றி
24 திருவண்ணாமலை திருவண்ணாமலை வார்டு 14 திரு கே சுப்பிரமணி வெற்றி
25 திருவண்ணாமலை திருவண்ணாமலை வார்டு 15 திருமதி ர அருணா வெற்றி
26 திருவண்ணாமலை திருவண்ணாமலை வார்டு 17 திருமதி பு இந்து வெற்றி
27 திருவண்ணாமலை திருவண்ணாமலை வார்டு 18 திருமதி கி காயத்ரி வெற்றி
28 திருவண்ணாமலை திருவண்ணாமலை வார்டு 19 திரு பெ ரா நாகராஜ் வெற்றி
29 திருவண்ணாமலை திருவண்ணாமலை வார்டு 21 திரு ஆ பிரகாஷ் வெற்றி
30 திருவண்ணாமலை திருவண்ணாமலை வார்டு 22 திருமதி க பானு வெற்றி
31 திருவண்ணாமலை திருவண்ணாமலை வார்டு 23 திருமதி ரா திலகம் வெற்றி
32 திருவண்ணாமலை திருவண்ணாமலை வார்டு 26 திரு க பிரகாஷ் வெற்றி
33 திருவண்ணாமலை திருவண்ணாமலை வார்டு 27 திருமதி மு கீதா வெற்றி
34 திருவண்ணாமலை திருவண்ணாமலை வார்டு 28 திரு க கோபிசங்கர் வெற்றி
35 திருவண்ணாமலை திருவண்ணாமலை வார்டு 29 திருமதி சு கலைவாணி வெற்றி
36 திருவண்ணாமலை திருவண்ணாமலை வார்டு 30 திரு ர அப்பாஸ் வெற்றி
37 திருவண்ணாமலை திருவண்ணாமலை வார்டு 31 செல்வி ம பெனாசீர் வெற்றி
38 திருவண்ணாமலை திருவண்ணாமலை வார்டு 33 திருமதி ஜா ஷாகிரா வெற்றி
39 திருவண்ணாமலை திருவண்ணாமலை வார்டு 34 திரு இரா ஜோதி வெற்றி
40 திருவண்ணாமலை திருவண்ணாமலை வார்டு 36 திருமதி மூ ஜெயமணி வெற்றி
41 திருவண்ணாமலை திருவண்ணாமலை வார்டு 37 திருமதி மு ஜமிலா பிவி வெற்றி
42 திருவண்ணாமலை திருவண்ணாமலை வார்டு 38 திருமதி ச ஹேமா வெற்றி
43 திருவண்ணாமலை திருவண்ணாமலை வார்டு 39 திருமதி வே நிர்மலா வெற்றி
44 திருவண்ணாமலை திருவத்திபுரம் வார்டு 1 திருமதி க சரஸ்வதி வெற்றி
45 திருவண்ணாமலை திருவத்திபுரம் வார்டு 3 திரு கோ ரமேஷ் வெற்றி
46 திருவண்ணாமலை திருவத்திபுரம் வார்டு 4 திருமதி வி கல்பனா வெற்றி
47 திருவண்ணாமலை திருவத்திபுரம் வார்டு 5 திரு க கோவேந்தன் வெற்றி
48 திருவண்ணாமலை திருவத்திபுரம் வார்டு 6 திருமதி ரா மல்லிகா வெற்றி
49 திருவண்ணாமலை திருவத்திபுரம் வார்டு 7 திருமதி பா பேபிராணி வெற்றி
50 திருவண்ணாமலை திருவத்திபுரம் வார்டு 9 திருமதி சி ஞானமணி வெற்றி
51 திருவண்ணாமலை திருவத்திபுரம் வார்டு 11 திரு கு விஸ்வநாதன் வெற்றி
52 திருவண்ணாமலை திருவத்திபுரம் வார்டு 13 திருமதி மோ பேபி வெற்றி
53 திருவண்ணாமலை திருவத்திபுரம் வார்டு 14 திரு கா அகமத் வெற்றி
54 திருவண்ணாமலை திருவத்திபுரம் வார்டு 15 திருமதி வ குல்சார் வெற்றி
55 திருவண்ணாமலை திருவத்திபுரம் வார்டு 16 திருமதி அ ராஜலட்சுமி வெற்றி
56 திருவண்ணாமலை திருவத்திபுரம் வார்டு 18 திரு ஆ மோகனவேல் வெற்றி
57 திருவண்ணாமலை திருவத்திபுரம் வார்டு 23 திருமதி ச பாத்திமா வெற்றி
58 திருவண்ணாமலை திருவத்திபுரம் வார்டு 24 திருமதி சே விஜயலட்சுமி வெற்றி
59 திருவண்ணாமலை திருவத்திபுரம் வார்டு 25 திரு கு செந்தில் வெற்றி
60 திருவண்ணாமலை திருவத்திபுரம் வார்டு 26 திரு சோ ஜெ கார்த்திகேயன் வெற்றி
61 திருவண்ணாமலை திருவத்திபுரம் வார்டு 27 திரு பு ந கங்காதரன் வெற்றி
62 திருவண்ணாமலை வந்தவாசி வார்டு 8 திருமதி க அஸினா வெற்றி
63 திருவண்ணாமலை வந்தவாசி வார்டு 10 திரு ஹா ஜலால் வெற்றி
64 திருவண்ணாமலை வந்தவாசி வார்டு 13 திரு க சீனுவாசன் வெற்றி
65 திருவண்ணாமலை வந்தவாசி வார்டு 14 திருமதி ப சுதா வெற்றி
66 திருவண்ணாமலை வந்தவாசி வார்டு 15 திரு பா சரவணகுமார் வெற்றி
67 திருவண்ணாமலை வந்தவாசி வார்டு 16 திருமதி ம நதியா வெற்றி
68 திருவண்ணாமலை வந்தவாசி வார்டு 17 திரு பா சந்தோஷ் வெற்றி
69 திருவண்ணாமலை வந்தவாசி வார்டு 20 திரு ம கிஷோர்குமார் வெற்றி
முடிவுகள் - பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - திருவண்ணாமலை
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் பேரூராட்சியின் பெயர் வார்டு பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
1 திருவண்ணாமலை கண்ணமங்கலம் வார்டு 1 திருமதி கோ மகாலட்சுமி வெற்றி
2 திருவண்ணாமலை கண்ணமங்கலம் வார்டு 2 திருமதி ச மரகதவள்ளி வெற்றி
3 திருவண்ணாமலை கண்ணமங்கலம் வார்டு 5 திருமதி டைசிராணி வெற்றி
4 திருவண்ணாமலை கண்ணமங்கலம் வார்டு 7 திரு சு முரளி வெற்றி
5 திருவண்ணாமலை கண்ணமங்கலம் வார்டு 8 திரு சையத் இப்ராஹிம் வெற்றி
6 திருவண்ணாமலை கண்ணமங்கலம் வார்டு 9 திரு வீ குமார் வெற்றி
7 திருவண்ணாமலை கண்ணமங்கலம் வார்டு 10 திருமதி நஸ் ரீன் பானு வெற்றி
8 திருவண்ணாமலை கண்ணமங்கலம் வார்டு 12 திருமதி நூறு வெற்றி
9 திருவண்ணாமலை கண்ணமங்கலம் வார்டு 13 திரு விஜய் அமிர்தராஜ் வெற்றி
10 திருவண்ணாமலை கண்ணமங்கலம் வார்டு 15 திருமதி சரிதா வெற்றி
11 திருவண்ணாமலை கலம்பூர் வார்டு 2 திருமதி இ ஜெயலட்சுமி வெற்றி
12 திருவண்ணாமலை கலம்பூர் வார்டு 3 திருமதி வி அலமேலு வெற்றி
13 திருவண்ணாமலை கலம்பூர் வார்டு 5 திரு எஸ் எச் அகமத்பாஷா வெற்றி
14 திருவண்ணாமலை கலம்பூர் வார்டு 7 திருமதி எம் கவிதா வெற்றி
15 திருவண்ணாமலை கலம்பூர் வார்டு 9 திருமதி ஆர் ராணி வெற்றி
16 திருவண்ணாமலை கலம்பூர் வார்டு 11 திருமதி டி குமாரி வெற்றி
17 திருவண்ணாமலை கலம்பூர் வார்டு 12 திரு கே டி ஆர் பழனி வெற்றி
18 திருவண்ணாமலை கலம்பூர் வார்டு 13 திருமதி ஆர் வெண்ணிலா வெற்றி
19 திருவண்ணாமலை கலம்பூர் வார்டு 15 திருமதி எஸ் தனலட்சுமி வெற்றி
20 திருவண்ணாமலை கீழ் பெண்ணாத்தூர் வார்டு 3 திருமதி பா கனகா வெற்றி
21 திருவண்ணாமலை கீழ் பெண்ணாத்தூர் வார்டு 4 திரு அ பாக்கியராஜ் வெற்றி
22 திருவண்ணாமலை கீழ் பெண்ணாத்தூர் வார்டு 5 திருமதி ஏ கவிதா வெற்றி
23 திருவண்ணாமலை கீழ் பெண்ணாத்தூர் வார்டு 7 திருமதி ம ஜீவா வெற்றி
24 திருவண்ணாமலை கீழ் பெண்ணாத்தூர் வார்டு 8 திரு கோ சரவணன் வெற்றி
25 திருவண்ணாமலை கீழ் பெண்ணாத்தூர் வார்டு 9 திருமதி சு தமிழரசி வெற்றி
26 திருவண்ணாமலை கீழ் பெண்ணாத்தூர் வார்டு 14 திரு கு போ மணி வெற்றி
27 திருவண்ணாமலை கீழ் பெண்ணாத்தூர் வார்டு 15 திருமதி சு அம்பிகா வெற்றி
28 திருவண்ணாமலை செங்கம் வார்டு 1 திருமதி ரா சந்தியா வெற்றி
29 திருவண்ணாமலை செங்கம் வார்டு 8 திரு ஹா சாதிக்பாஷா வெற்றி
30 திருவண்ணாமலை செங்கம் வார்டு 10 திருமதி மு ரேவதி வெற்றி
31 திருவண்ணாமலை செங்கம் வார்டு 11 திருமதி ந சத்யா வெற்றி
32 திருவண்ணாமலை செங்கம் வார்டு 12 திருமதி த அமுதா வெற்றி
33 திருவண்ணாமலை செங்கம் வார்டு 13 திருமதி தா இந்திரா வெற்றி
34 திருவண்ணாமலை செங்கம் வார்டு 16 திருமதி மு சென்னம்மாள் வெற்றி
35 திருவண்ணாமலை செங்கம் வார்டு 17 திருமதி பா அஞ்சலை வெற்றி
36 திருவண்ணாமலை சேட்டுப்பட்டு வார்டு 1 திரு ர கதிரவன் வெற்றி
37 திருவண்ணாமலை சேட்டுப்பட்டு வார்டு 2 திரு ஏ முருகன் வெற்றி
38 திருவண்ணாமலை சேட்டுப்பட்டு வார்டு 3 திருமதி மு சுதா வெற்றி
39 திருவண்ணாமலை சேட்டுப்பட்டு வார்டு 6 திரு இரா முருகன் வெற்றி
40 திருவண்ணாமலை சேட்டுப்பட்டு வார்டு 8 திருமதி சூ ஞானசுந்தரி வெற்றி
41 திருவண்ணாமலை சேட்டுப்பட்டு வார்டு 11 திருமதி கு பத்மா வெற்றி
42 திருவண்ணாமலை சேட்டுப்பட்டு வார்டு 14 திருமதி செ திலகவதி வெற்றி
43 திருவண்ணாமலை சேட்டுப்பட்டு வார்டு 16 திரு கு ரமேஷ் வெற்றி
44 திருவண்ணாமலை சேட்டுப்பட்டு வார்டு 17 திரு ந பெருமாள் வெற்றி
45 திருவண்ணாமலை சேட்டுப்பட்டு வார்டு 18 திருமதி ர அமுதா வெற்றி
46 திருவண்ணாமலை தேசூர் வார்டு 1 திருமதி ஜெ ராதா வெற்றி
47 திருவண்ணாமலை தேசூர் வார்டு 2 திருமதி அ ஹீரா வெற்றி
48 திருவண்ணாமலை தேசூர் வார்டு 4 திரு ப சதீஷ்குமார் வெற்றி
49 திருவண்ணாமலை தேசூர் வார்டு 9 திருமதி ச விஜயலட்சுமி வெற்றி
50 திருவண்ணாமலை தேசூர் வார்டு 10 திருமதி ரே கிருஷ்ணவேணி வெற்றி
51 திருவண்ணாமலை தேசூர் வார்டு 11 திரு வை வடிவேல் வெற்றி
52 திருவண்ணாமலை புதுப்பாளையம் வார்டு 1 திருமதி அ மல்லிகா வெற்றி
53 திருவண்ணாமலை புதுப்பாளையம் வார்டு 2 திருமதி ரா பானுபிரியா வெற்றி
54 திருவண்ணாமலை புதுப்பாளையம் வார்டு 3 திரு ஆ ரஞ்சித்குமார் வெற்றி
55 திருவண்ணாமலை புதுப்பாளையம் வார்டு 5 திருமதி சீ மகேஸ்வரி வெற்றி
56 திருவண்ணாமலை புதுப்பாளையம் வார்டு 6 திருமதி மு மகேஸ்வரி வெற்றி
57 திருவண்ணாமலை புதுப்பாளையம் வார்டு 7 திருமதி மு ராஜலட்சுமி வெற்றி
58 திருவண்ணாமலை புதுப்பாளையம் வார்டு 8 திருமதி வி நித்யா வெற்றி
59 திருவண்ணாமலை புதுப்பாளையம் வார்டு 10 திருமதி ம செல்வபாரதி வெற்றி
60 திருவண்ணாமலை புதுப்பாளையம் வார்டு 11 திரு வெ அன்புச்செல்வன் வெற்றி
61 திருவண்ணாமலை பெரணமல்லூர் வார்டு 3 திருமதி அ ஆண்டாள் வெற்றி
62 திருவண்ணாமலை பெரணமல்லூர் வார்டு 5 திரு பெ சிவராமன் வெற்றி
63 திருவண்ணாமலை பெரணமல்லூர் வார்டு 7 திருமதி ஏ வேணி வெற்றி
64 திருவண்ணாமலை பெரணமல்லூர் வார்டு 8 திருமதி ம சிவகாமி வெற்றி
65 திருவண்ணாமலை பெரணமல்லூர் வார்டு 9 திருமதி ம மோனிஷா வெற்றி
66 திருவண்ணாமலை போளூர் வார்டு 1 திரு கு ரங்கதுரை வெற்றி
67 திருவண்ணாமலை போளூர் வார்டு 2 திரு செ சிவசங்கர் வெற்றி
68 திருவண்ணாமலை போளூர் வார்டு 3 திருமதி ச ராணிசண்முகம் வெற்றி
69 திருவண்ணாமலை போளூர் வார்டு 5 திருமதி பா உமாமகேஸ்வரி போட்டி இன்றி தேர்வு
70 திருவண்ணாமலை போளூர் வார்டு 7 திருமதி த அமுதா வெற்றி
71 திருவண்ணாமலை போளூர் வார்டு 8 திரு மு ரமேஷ் வெற்றி
72 திருவண்ணாமலை போளூர் வார்டு 9 திருமதி பா கீதாலட்சுமி வெற்றி
73 திருவண்ணாமலை போளூர் வார்டு 12 திரு ஏ எஸ் ஹயாத் பாஷா வெற்றி
74 திருவண்ணாமலை போளூர் வார்டு 13 திரு பி கே ஆறுமுகம் வெற்றி
75 திருவண்ணாமலை போளூர் வார்டு 14 திருமதி ந சாந்தி நடராசன் வெற்றி
76 திருவண்ணாமலை போளூர் வார்டு 15 திரு ஜெ பழனி வெற்றி
77 திருவண்ணாமலை போளூர் வார்டு 17 திரு சி இராம்மோகன் வெற்றி
78 திருவண்ணாமலை வேட்டவலம் வார்டு 1 திருமதி ர தமிழரசி வெற்றி
79 திருவண்ணாமலை வேட்டவலம் வார்டு 4 திருமதி ந கௌரி வெற்றி
80 திருவண்ணாமலை வேட்டவலம் வார்டு 5 திருமதி சி புவனேஸ்வரி வெற்றி
81 திருவண்ணாமலை வேட்டவலம் வார்டு 8 திரு மு அன்சர் அலி வெற்றி
82 திருவண்ணாமலை வேட்டவலம் வார்டு 9 திரு தா பழனி வெற்றி
83 திருவண்ணாமலை வேட்டவலம் வார்டு 10 திரு சு மணி வெற்றி
84 திருவண்ணாமலை வேட்டவலம் வார்டு 13 திரு அ டேவிட் வெற்றி
85 திருவண்ணாமலை வேட்டவலம் வார்டு 15 திருமதி ர ஜெயலட்சுமி வெற்றி