கட்சியின் பெயர் - இந்திய தேசிய காங்கிரஸ்
முடிவுகள் - மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - ராணிப்பேட்டை
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் மாநகராட்சியின் பெயர் வார்டு பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
No Record Found
முடிவுகள் - நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - ராணிப்பேட்டை
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் நகராட்சியின் பெயர் வார்டு பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
1 ராணிப்பேட்டை அரக்கோணம் வார்டு 18 திருமதி ரா சித்ரா வெற்றி
2 ராணிப்பேட்டை இராணிபேட்டை வார்டு 21 திருமதி மு ஜோதி வெற்றி
3 ராணிப்பேட்டை சோளிங்கர் வார்டு 8 திரு தே கோபால் வெற்றி
4 ராணிப்பேட்டை சோளிங்கர் வார்டு 11 திருமதி ஜா மஞ்சுளா வெற்றி
5 ராணிப்பேட்டை சோளிங்கர் வார்டு 15 திரு சி கணேசன் வெற்றி
6 ராணிப்பேட்டை சோளிங்கர் வார்டு 20 திருமதி ந வேண்டா வெற்றி
முடிவுகள் - பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - ராணிப்பேட்டை
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் பேரூராட்சியின் பெயர் வார்டு பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
1 ராணிப்பேட்டை காவேரிப்பாக்கம் வார்டு 9 திருமதி ம இந்திரா வெற்றி
2 ராணிப்பேட்டை பனப்பாக்கம் வார்டு 7 திருமதி பா தேன்மொழி வெற்றி
3 ராணிப்பேட்டை பனப்பாக்கம் வார்டு 9 திரு ச மயூரநாதன் வெற்றி
4 ராணிப்பேட்டை பனப்பாக்கம் வார்டு 10 திருமதி ரா சாந்தி வெற்றி