கட்சியின் பெயர் - இந்திய தேசிய காங்கிரஸ்
முடிவுகள் - மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - திருவண்ணாமலை
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் மாநகராட்சியின் பெயர் வார்டு பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
No Record Found
முடிவுகள் - நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - திருவண்ணாமலை
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் நகராட்சியின் பெயர் வார்டு பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
1 திருவண்ணாமலை ஆரணி வார்டு 27 திரு து ஜெயவேல் வெற்றி
2 திருவண்ணாமலை ஆரணி வார்டு 28 திருமதி மருதேவி வெற்றி
3 திருவண்ணாமலை திருவத்திபுரம் வார்டு 2 திருமதி ச கெஜலட்சுமி வெற்றி
முடிவுகள் - பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - திருவண்ணாமலை
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் பேரூராட்சியின் பெயர் வார்டு பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
1 திருவண்ணாமலை கண்ணமங்கலம் வார்டு 14 திரு ந மணி வெற்றி
2 திருவண்ணாமலை சேட்டுப்பட்டு வார்டு 15 திரு து கோகுல்ராஜ் வெற்றி
3 திருவண்ணாமலை தேசூர் வார்டு 6 திரு எஸ் ஜி ராஜபாண்டியன் வெற்றி
4 திருவண்ணாமலை பெரணமல்லூர் வார்டு 10 திரு ஏ பூங்காவனம் வெற்றி
5 திருவண்ணாமலை போளூர் வார்டு 6 திருமதி ர மீனா வெற்றி
6 திருவண்ணாமலை போளூர் வார்டு 16 திருமதி கி மல்லிகா வெற்றி