கட்சியின் பெயர் - பகுஜன் சமாஜ் கட்சி
முடிவுகள் - பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - அனைத்து மாவட்டங்கள்
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் பேரூராட்சியின் பெயர் வார்டு பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
1 தஞ்சாவூர் திருப்பனந்தாள் வார்டு 5 திருமதி பு வேதநாயகி வெற்றி