கட்சியின் பெயர் - இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி (மார்க்சிஸ்ட்)
முடிவுகள் - பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - தென்காசி
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் பேரூராட்சியின் பெயர் வார்டு பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
1 தென்காசி சாம்பவர் வடகரை வார்டு 14 திருமதி ப ராமலட்சுமி வெற்றி
2 தென்காசி திருவேங்டம் வார்டு 6 திருமதி ல கல்பனாகோமதி வெற்றி