கட்சியின் பெயர் - திராவிட முன்னேற்றக் கழகம்
முடிவுகள் - பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - அரியலூர்
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் பேரூராட்சியின் பெயர் வார்டு பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
1 அரியலூர் உடையார்பாளையம் வார்டு 1 திருமதி இரா இராதிகா வெற்றி
2 அரியலூர் உடையார்பாளையம் வார்டு 7 திருமதி சே கஸ்தூரி வெற்றி
3 அரியலூர் உடையார்பாளையம் வார்டு 8 திரு ரெ அன்பழகன் வெற்றி
4 அரியலூர் உடையார்பாளையம் வார்டு 9 திரு செ ஆனந்தபாபு வெற்றி
5 அரியலூர் உடையார்பாளையம் வார்டு 11 திரு மு செல்வராஜ் வெற்றி
6 அரியலூர் உடையார்பாளையம் வார்டு 12 திரு அ சங்கர் வெற்றி
7 அரியலூர் உடையார்பாளையம் வார்டு 13 திருமதி ர மலர்விழி போட்டி இன்றி தேர்வு
8 அரியலூர் வரதராஜன் பேட்டை வார்டு 1 திருமதி அ மார்கிரேட் வெற்றி
9 அரியலூர் வரதராஜன் பேட்டை வார்டு 6 திருமதி எ ஹெலன்மேரி வெற்றி
10 அரியலூர் வரதராஜன் பேட்டை வார்டு 10 செல்வி க கனிமொழி வெற்றி
11 அரியலூர் வரதராஜன் பேட்டை வார்டு 11 திருமதி வி பெனி்ட்டா இவஞ்சலின் வெற்றி
12 அரியலூர் வரதராஜன் பேட்டை வார்டு 13 திருமதி ஸ் ஆலோசனை மேரி வெற்றி
13 அரியலூர் வரதராஜன் பேட்டை வார்டு 14 திரு ப எட்வின் ஆர்த்தர் வெற்றி
14 அரியலூர் வரதராஜன் பேட்டை வார்டு 15 திரு அ ஜான்சன்விக்டர் வெற்றி