கட்சியின் பெயர் - திராவிட முன்னேற்றக் கழகம்
முடிவுகள் - பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - வேலூர்
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் பேரூராட்சியின் பெயர் வார்டு பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
1 வேலூர் ஒடுகத்தூர் வார்டு 1 திரு ஜெ மோகன் வெற்றி
2 வேலூர் ஒடுகத்தூர் வார்டு 2 திருமதி வெ திவ்யா வெற்றி
3 வேலூர் ஒடுகத்தூர் வார்டு 3 திருமதி வெ ஜெயந்தி வெங்கடேசன் வெற்றி
4 வேலூர் ஒடுகத்தூர் வார்டு 4 திரு அ பாஸ்கரன் வெற்றி
5 வேலூர் ஒடுகத்தூர் வார்டு 5 திருமதி எஸ் கீர்த்தனா வெற்றி
6 வேலூர் ஒடுகத்தூர் வார்டு 6 திருமதி பா சத்தியாவதி வெற்றி
7 வேலூர் ஒடுகத்தூர் வார்டு 7 திருமதி பெ ரேணுகாதேவி வெற்றி
8 வேலூர் ஒடுகத்தூர் வார்டு 8 திரு நா சிலம்பரசன் வெற்றி
9 வேலூர் ஒடுகத்தூர் வார்டு 9 திருமதி சா லதா வெற்றி
10 வேலூர் ஒடுகத்தூர் வார்டு 10 திரு ம வெங்கடேசன் வெற்றி
11 வேலூர் ஒடுகத்தூர் வார்டு 11 திருமதி சௌ புனிதா வெற்றி
12 வேலூர் ஒடுகத்தூர் வார்டு 12 திருமதி க விஜயா கஜேந்திரன் வெற்றி
13 வேலூர் ஒடுகத்தூர் வார்டு 14 திரு லோ வினீத் கெளதம் வெற்றி
14 வேலூர் திருவலம் வார்டு 1 திரு கே நேரு வெற்றி
15 வேலூர் திருவலம் வார்டு 4 திரு தி பூசரவணன் வெற்றி
16 வேலூர் திருவலம் வார்டு 5 திருமதி ச உமாமகேஸ்வரி வெற்றி
17 வேலூர் திருவலம் வார்டு 7 திருமதி ர சாமுண்டிஸ்வரி வெற்றி
18 வேலூர் திருவலம் வார்டு 8 திருமதி உ அனிதா வெற்றி
19 வேலூர் திருவலம் வார்டு 9 திரு ச சிவானந்தம் வெற்றி
20 வேலூர் திருவலம் வார்டு 10 திருமதி க ராணி வெற்றி
21 வேலூர் திருவலம் வார்டு 11 திரு மோ பாரதி வெற்றி
22 வேலூர் திருவலம் வார்டு 12 திருமதி த பரிமளா வெற்றி
23 வேலூர் பள்ளிகொண்டா வார்டு 3 திரு ந கார்த்திக் நாராயணன் வெற்றி
24 வேலூர் பள்ளிகொண்டா வார்டு 4 திருமதி எஸ் ரேணுகா வெற்றி
25 வேலூர் பள்ளிகொண்டா வார்டு 6 திருமதி ஜெ தீபா வெற்றி
26 வேலூர் பள்ளிகொண்டா வார்டு 7 திரு ர ம ஜெயபிரகாஷ் வெற்றி
27 வேலூர் பள்ளிகொண்டா வார்டு 8 திருமதி பா மணிமேகலை வெற்றி
28 வேலூர் பள்ளிகொண்டா வார்டு 9 திருமதி ஹ பிரேமா வெற்றி
29 வேலூர் பள்ளிகொண்டா வார்டு 10 திருமதி ஷ பாசிலா வெற்றி
30 வேலூர் பள்ளிகொண்டா வார்டு 11 திரு அ வசீம் அக்ரம் வெற்றி
31 வேலூர் பள்ளிகொண்டா வார்டு 12 திருமதி ரா அம்சா வெற்றி
32 வேலூர் பள்ளிகொண்டா வார்டு 13 திரு க குறிஞ்சிசெல்வன் வெற்றி
33 வேலூர் பள்ளிகொண்டா வார்டு 14 திரு தி குமரவேல் வெற்றி
34 வேலூர் பள்ளிகொண்டா வார்டு 15 திருமதி ந துர்காதேவி வெற்றி
35 வேலூர் பள்ளிகொண்டா வார்டு 16 திரு ம நாராயணன் வெற்றி
36 வேலூர் பள்ளிகொண்டா வார்டு 18 திருமதி சி சுபபிரியா வெற்றி
37 வேலூர் பென்னாத்தூர் வார்டு 4 திரு அ ஜீவசத்தியராஜ் வெற்றி
38 வேலூர் பென்னாத்தூர் வார்டு 5 திருமதி ச பவானி வெற்றி
39 வேலூர் பென்னாத்தூர் வார்டு 7 திரு க சுரேஷ் வெற்றி
40 வேலூர் பென்னாத்தூர் வார்டு 9 திருமதி ஏ லட்சுமி வெற்றி
41 வேலூர் பென்னாத்தூர் வார்டு 10 திருமதி இ தமிழரசி வெற்றி
42 வேலூர் பென்னாத்தூர் வார்டு 11 திருமதி மு தமிழ்வாணி வெற்றி
43 வேலூர் பென்னாத்தூர் வார்டு 12 திருமதி ர ரேகா வெற்றி
44 வேலூர் பென்னாத்தூர் வார்டு 13 திருமதி கு ஈஸ்வரி வெற்றி