கட்சியின் பெயர் - திராவிட முன்னேற்றக் கழகம்
முடிவுகள் - பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - திருவண்ணாமலை
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் பேரூராட்சியின் பெயர் வார்டு பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
1 திருவண்ணாமலை கண்ணமங்கலம் வார்டு 1 திருமதி கோ மகாலட்சுமி வெற்றி
2 திருவண்ணாமலை கண்ணமங்கலம் வார்டு 2 திருமதி ச மரகதவள்ளி வெற்றி
3 திருவண்ணாமலை கண்ணமங்கலம் வார்டு 5 திருமதி டைசிராணி வெற்றி
4 திருவண்ணாமலை கண்ணமங்கலம் வார்டு 7 திரு சு முரளி வெற்றி
5 திருவண்ணாமலை கண்ணமங்கலம் வார்டு 8 திரு சையத் இப்ராஹிம் வெற்றி
6 திருவண்ணாமலை கண்ணமங்கலம் வார்டு 9 திரு வீ குமார் வெற்றி
7 திருவண்ணாமலை கண்ணமங்கலம் வார்டு 10 திருமதி நஸ் ரீன் பானு வெற்றி
8 திருவண்ணாமலை கண்ணமங்கலம் வார்டு 12 திருமதி நூறு வெற்றி
9 திருவண்ணாமலை கண்ணமங்கலம் வார்டு 13 திரு விஜய் அமிர்தராஜ் வெற்றி
10 திருவண்ணாமலை கண்ணமங்கலம் வார்டு 15 திருமதி சரிதா வெற்றி
11 திருவண்ணாமலை கலம்பூர் வார்டு 2 திருமதி இ ஜெயலட்சுமி வெற்றி
12 திருவண்ணாமலை கலம்பூர் வார்டு 3 திருமதி வி அலமேலு வெற்றி
13 திருவண்ணாமலை கலம்பூர் வார்டு 5 திரு எஸ் எச் அகமத்பாஷா வெற்றி
14 திருவண்ணாமலை கலம்பூர் வார்டு 7 திருமதி எம் கவிதா வெற்றி
15 திருவண்ணாமலை கலம்பூர் வார்டு 9 திருமதி ஆர் ராணி வெற்றி
16 திருவண்ணாமலை கலம்பூர் வார்டு 11 திருமதி டி குமாரி வெற்றி
17 திருவண்ணாமலை கலம்பூர் வார்டு 12 திரு கே டி ஆர் பழனி வெற்றி
18 திருவண்ணாமலை கலம்பூர் வார்டு 13 திருமதி ஆர் வெண்ணிலா வெற்றி
19 திருவண்ணாமலை கலம்பூர் வார்டு 15 திருமதி எஸ் தனலட்சுமி வெற்றி
20 திருவண்ணாமலை கீழ் பெண்ணாத்தூர் வார்டு 3 திருமதி பா கனகா வெற்றி
21 திருவண்ணாமலை கீழ் பெண்ணாத்தூர் வார்டு 4 திரு அ பாக்கியராஜ் வெற்றி
22 திருவண்ணாமலை கீழ் பெண்ணாத்தூர் வார்டு 5 திருமதி ஏ கவிதா வெற்றி
23 திருவண்ணாமலை கீழ் பெண்ணாத்தூர் வார்டு 7 திருமதி ம ஜீவா வெற்றி
24 திருவண்ணாமலை கீழ் பெண்ணாத்தூர் வார்டு 8 திரு கோ சரவணன் வெற்றி
25 திருவண்ணாமலை கீழ் பெண்ணாத்தூர் வார்டு 9 திருமதி சு தமிழரசி வெற்றி
26 திருவண்ணாமலை கீழ் பெண்ணாத்தூர் வார்டு 14 திரு கு போ மணி வெற்றி
27 திருவண்ணாமலை கீழ் பெண்ணாத்தூர் வார்டு 15 திருமதி சு அம்பிகா வெற்றி
28 திருவண்ணாமலை செங்கம் வார்டு 1 திருமதி ரா சந்தியா வெற்றி
29 திருவண்ணாமலை செங்கம் வார்டு 8 திரு ஹா சாதிக்பாஷா வெற்றி
30 திருவண்ணாமலை செங்கம் வார்டு 10 திருமதி மு ரேவதி வெற்றி
31 திருவண்ணாமலை செங்கம் வார்டு 11 திருமதி ந சத்யா வெற்றி
32 திருவண்ணாமலை செங்கம் வார்டு 12 திருமதி த அமுதா வெற்றி
33 திருவண்ணாமலை செங்கம் வார்டு 13 திருமதி தா இந்திரா வெற்றி
34 திருவண்ணாமலை செங்கம் வார்டு 16 திருமதி மு சென்னம்மாள் வெற்றி
35 திருவண்ணாமலை செங்கம் வார்டு 17 திருமதி பா அஞ்சலை வெற்றி
36 திருவண்ணாமலை சேட்டுப்பட்டு வார்டு 1 திரு ர கதிரவன் வெற்றி
37 திருவண்ணாமலை சேட்டுப்பட்டு வார்டு 2 திரு ஏ முருகன் வெற்றி
38 திருவண்ணாமலை சேட்டுப்பட்டு வார்டு 3 திருமதி மு சுதா வெற்றி
39 திருவண்ணாமலை சேட்டுப்பட்டு வார்டு 6 திரு இரா முருகன் வெற்றி
40 திருவண்ணாமலை சேட்டுப்பட்டு வார்டு 8 திருமதி சூ ஞானசுந்தரி வெற்றி
41 திருவண்ணாமலை சேட்டுப்பட்டு வார்டு 11 திருமதி கு பத்மா வெற்றி
42 திருவண்ணாமலை சேட்டுப்பட்டு வார்டு 14 திருமதி செ திலகவதி வெற்றி
43 திருவண்ணாமலை சேட்டுப்பட்டு வார்டு 16 திரு கு ரமேஷ் வெற்றி
44 திருவண்ணாமலை சேட்டுப்பட்டு வார்டு 17 திரு ந பெருமாள் வெற்றி
45 திருவண்ணாமலை சேட்டுப்பட்டு வார்டு 18 திருமதி ர அமுதா வெற்றி
46 திருவண்ணாமலை தேசூர் வார்டு 1 திருமதி ஜெ ராதா வெற்றி
47 திருவண்ணாமலை தேசூர் வார்டு 2 திருமதி அ ஹீரா வெற்றி
48 திருவண்ணாமலை தேசூர் வார்டு 4 திரு ப சதீஷ்குமார் வெற்றி
49 திருவண்ணாமலை தேசூர் வார்டு 9 திருமதி ச விஜயலட்சுமி வெற்றி
50 திருவண்ணாமலை தேசூர் வார்டு 10 திருமதி ரே கிருஷ்ணவேணி வெற்றி
51 திருவண்ணாமலை தேசூர் வார்டு 11 திரு வை வடிவேல் வெற்றி
52 திருவண்ணாமலை புதுப்பாளையம் வார்டு 1 திருமதி அ மல்லிகா வெற்றி
53 திருவண்ணாமலை புதுப்பாளையம் வார்டு 2 திருமதி ரா பானுபிரியா வெற்றி
54 திருவண்ணாமலை புதுப்பாளையம் வார்டு 3 திரு ஆ ரஞ்சித்குமார் வெற்றி
55 திருவண்ணாமலை புதுப்பாளையம் வார்டு 5 திருமதி சீ மகேஸ்வரி வெற்றி
56 திருவண்ணாமலை புதுப்பாளையம் வார்டு 6 திருமதி மு மகேஸ்வரி வெற்றி
57 திருவண்ணாமலை புதுப்பாளையம் வார்டு 7 திருமதி மு ராஜலட்சுமி வெற்றி
58 திருவண்ணாமலை புதுப்பாளையம் வார்டு 8 திருமதி வி நித்யா வெற்றி
59 திருவண்ணாமலை புதுப்பாளையம் வார்டு 10 திருமதி ம செல்வபாரதி வெற்றி
60 திருவண்ணாமலை புதுப்பாளையம் வார்டு 11 திரு வெ அன்புச்செல்வன் வெற்றி
61 திருவண்ணாமலை பெரணமல்லூர் வார்டு 3 திருமதி அ ஆண்டாள் வெற்றி
62 திருவண்ணாமலை பெரணமல்லூர் வார்டு 5 திரு பெ சிவராமன் வெற்றி
63 திருவண்ணாமலை பெரணமல்லூர் வார்டு 7 திருமதி ஏ வேணி வெற்றி
64 திருவண்ணாமலை பெரணமல்லூர் வார்டு 8 திருமதி ம சிவகாமி வெற்றி
65 திருவண்ணாமலை பெரணமல்லூர் வார்டு 9 திருமதி ம மோனிஷா வெற்றி
66 திருவண்ணாமலை போளூர் வார்டு 1 திரு கு ரங்கதுரை வெற்றி
67 திருவண்ணாமலை போளூர் வார்டு 2 திரு செ சிவசங்கர் வெற்றி
68 திருவண்ணாமலை போளூர் வார்டு 3 திருமதி ச ராணிசண்முகம் வெற்றி
69 திருவண்ணாமலை போளூர் வார்டு 5 திருமதி பா உமாமகேஸ்வரி போட்டி இன்றி தேர்வு
70 திருவண்ணாமலை போளூர் வார்டு 7 திருமதி த அமுதா வெற்றி
71 திருவண்ணாமலை போளூர் வார்டு 8 திரு மு ரமேஷ் வெற்றி
72 திருவண்ணாமலை போளூர் வார்டு 9 திருமதி பா கீதாலட்சுமி வெற்றி
73 திருவண்ணாமலை போளூர் வார்டு 12 திரு ஏ எஸ் ஹயாத் பாஷா வெற்றி
74 திருவண்ணாமலை போளூர் வார்டு 13 திரு பி கே ஆறுமுகம் வெற்றி
75 திருவண்ணாமலை போளூர் வார்டு 14 திருமதி ந சாந்தி நடராசன் வெற்றி
76 திருவண்ணாமலை போளூர் வார்டு 15 திரு ஜெ பழனி வெற்றி
77 திருவண்ணாமலை போளூர் வார்டு 17 திரு சி இராம்மோகன் வெற்றி
78 திருவண்ணாமலை வேட்டவலம் வார்டு 1 திருமதி ர தமிழரசி வெற்றி
79 திருவண்ணாமலை வேட்டவலம் வார்டு 4 திருமதி ந கௌரி வெற்றி
80 திருவண்ணாமலை வேட்டவலம் வார்டு 5 திருமதி சி புவனேஸ்வரி வெற்றி
81 திருவண்ணாமலை வேட்டவலம் வார்டு 8 திரு மு அன்சர் அலி வெற்றி
82 திருவண்ணாமலை வேட்டவலம் வார்டு 9 திரு தா பழனி வெற்றி
83 திருவண்ணாமலை வேட்டவலம் வார்டு 10 திரு சு மணி வெற்றி
84 திருவண்ணாமலை வேட்டவலம் வார்டு 13 திரு அ டேவிட் வெற்றி
85 திருவண்ணாமலை வேட்டவலம் வார்டு 15 திருமதி ர ஜெயலட்சுமி வெற்றி