கட்சியின் பெயர் - இந்திய தேசிய காங்கிரஸ்
முடிவுகள் - பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - மதுரை
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் பேரூராட்சியின் பெயர் வார்டு பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
1 மதுரை அலங்காநல்லூர் வார்டு 9 திருமதி ச தனலெட்சுமி வெற்றி
2 மதுரை பேரையூர் வார்டு 2 திரு இ மாசாணம் வெற்றி
3 மதுரை பேரையூர் வார்டு 4 திருமதி சி பேச்சியம்மாள் வெற்றி
4 மதுரை பேரையூர் வார்டு 7 திரு கேகேஜி காமாட்சி வெற்றி
5 மதுரை பேரையூர் வார்டு 8 திருமதி சு பழனியம்மாள் வெற்றி
6 மதுரை பேரையூர் வார்டு 9 திரு கே கே குருசாமி வெற்றி
7 மதுரை வாடிப்பட்டி வார்டு 10 திரு கோ குருநாதன் வெற்றி