கட்சியின் பெயர் - இந்திய தேசிய காங்கிரஸ்
முடிவுகள் - பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - ராணிப்பேட்டை
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் பேரூராட்சியின் பெயர் வார்டு பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
1 ராணிப்பேட்டை காவேரிப்பாக்கம் வார்டு 9 திருமதி ம இந்திரா வெற்றி
2 ராணிப்பேட்டை பனப்பாக்கம் வார்டு 7 திருமதி பா தேன்மொழி வெற்றி
3 ராணிப்பேட்டை பனப்பாக்கம் வார்டு 9 திரு ச மயூரநாதன் வெற்றி
4 ராணிப்பேட்டை பனப்பாக்கம் வார்டு 10 திருமதி ரா சாந்தி வெற்றி