கட்சியின் பெயர் - இந்திய தேசிய காங்கிரஸ்
முடிவுகள் - பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - தர்மபுரி
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் பேரூராட்சியின் பெயர் வார்டு பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
1 தர்மபுரி காரிமங்கலம் வார்டு 12 திரு பா கி சதீஷ்குமார் வெற்றி
2 தர்மபுரி ப்ப்பிரெட்டிபட்டி வார்டு 14 திரு தீ மாணிக்கம் வெற்றி