கட்சியின் பெயர் - அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம்
முடிவுகள் - மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - வேலூர்
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் மாநகராட்சியின் பெயர் வார்டு பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
1 வேலூர் வேலூர் வார்டு 10 திரு பொ ரமேஷ் வெற்றி
2 வேலூர் வேலூர் வார்டு 16 திருமதி கே அமலநிருபா வெற்றி
3 வேலூர் வேலூர் வார்டு 23 திருமதி சோ ராஜேஸ்வரி வெற்றி
4 வேலூர் வேலூர் வார்டு 45 திருமதி கோ அஸ்மிதா வெற்றி
5 வேலூர் வேலூர் வார்டு 47 திரு சா எழிலரசன் வெற்றி
6 வேலூர் வேலூர் வார்டு 50 திருமதி வி அருணா வெற்றி
7 வேலூர் வேலூர் வார்டு 55 திரு எஸ் சரவணன் வெற்றி