கட்சியின் பெயர் - பாரதிய ஜனதா கட்சி
முடிவுகள் - மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - கன்னியாகுமரி
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் மாநகராட்சியின் பெயர் வார்டு பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
1 கன்னியாகுமரி நாகர்கோவில் வார்டு 12 திரு எம் சுனில் குமார் வெற்றி
2 கன்னியாகுமரி நாகர்கோவில் வார்டு 13 திருமதி வ ஆச்சியம்மாள் வெற்றி
3 கன்னியாகுமரி நாகர்கோவில் வார்டு 20 திருமதி அ ஆனேறோனைட்சினைடா வெற்றி
4 கன்னியாகுமரி நாகர்கோவில் வார்டு 24 திருமதி தி ரோஸிட்டா வெற்றி
5 கன்னியாகுமரி நாகர்கோவில் வார்டு 29 திருமதி மு மீனா தேவ் வெற்றி
6 கன்னியாகுமரி நாகர்கோவில் வார்டு 34 திரு பா தினகரன் வெற்றி
7 கன்னியாகுமரி நாகர்கோவில் வார்டு 36 திரு ரெ ரமேஷ் வெற்றி
8 கன்னியாகுமரி நாகர்கோவில் வார்டு 45 திரு ற்றி சதிஷ் வெற்றி
9 கன்னியாகுமரி நாகர்கோவில் வார்டு 50 திரு ற்றி ஐயப்பன் வெற்றி
10 கன்னியாகுமரி நாகர்கோவில் வார்டு 51 திரு பா முத்துராமன் வெற்றி
11 கன்னியாகுமரி நாகர்கோவில் வார்டு 52 திரு எஸ் ரமேஷ் வெற்றி