கட்சியின் பெயர் - இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி (மார்க்சிஸ்ட்)
முடிவுகள் - மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - மதுரை
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் மாநகராட்சியின் பெயர் வார்டு பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
1 மதுரை மதுரை வார்டு 23 திரு துா குமரவேல் வெற்றி
2 மதுரை மதுரை வார்டு 56 திருமதி வை ஜென்னியம்மாள் வெற்றி
3 மதுரை மதுரை வார்டு 80 திரு தி நாகராஜன் வெற்றி
4 மதுரை மதுரை வார்டு 96 திருமதி நா விஜயா வெற்றி