கட்சியின் பெயர் - திராவிட முன்னேற்றக் கழகம்
முடிவுகள் - மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - திருவள்ளுர்
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் மாநகராட்சியின் பெயர் வார்டு பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
1 திருவள்ளுர் ஆவடி வார்டு 2 திரு சு கோவிந்தராஜ் வெற்றி
2 திருவள்ளுர் ஆவடி வார்டு 4 திரு சா நா ஆசிம் ராஜா வெற்றி
3 திருவள்ளுர் ஆவடி வார்டு 5 திருமதி ர செண்பகவள்ளி வெற்றி
4 திருவள்ளுர் ஆவடி வார்டு 6 திருமதி ஜா பைரவி வெற்றி
5 திருவள்ளுர் ஆவடி வார்டு 7 திருமதி ப ஜெயபிரியா வெற்றி
6 திருவள்ளுர் ஆவடி வார்டு 8 திரு து சக்திவேலன் வெற்றி
7 திருவள்ளுர் ஆவடி வார்டு 9 திரு கு உதயகுமாா் வெற்றி
8 திருவள்ளுர் ஆவடி வார்டு 12 திருமதி சி சுந்தரி வெற்றி
9 திருவள்ளுர் ஆவடி வார்டு 15 திருமதி வி அம்மு வெற்றி
10 திருவள்ளுர் ஆவடி வார்டு 17 திருமதி தா ஷீலா வெற்றி
11 திருவள்ளுர் ஆவடி வார்டு 18 திருமதி ச சுகன்யா வெற்றி
12 திருவள்ளுர் ஆவடி வார்டு 19 திருமதி கே சுந்தரி வெற்றி
13 திருவள்ளுர் ஆவடி வார்டு 20 திருமதி திவ்யா தமிழ்வாணன் வெற்றி
14 திருவள்ளுர் ஆவடி வார்டு 21 திரு அ வீரபாண்டியன் வெற்றி
15 திருவள்ளுர் ஆவடி வார்டு 22 திருமதி என் ஜோதிலட்சுமி வெற்றி
16 திருவள்ளுர் ஆவடி வார்டு 24 திரு பி பி பெருமாள் வெற்றி
17 திருவள்ளுர் ஆவடி வார்டு 26 திருமதி பி மாலா வெற்றி
18 திருவள்ளுர் ஆவடி வார்டு 27 திரு உ வெங்கடேசன் வெற்றி
19 திருவள்ளுர் ஆவடி வார்டு 28 திருமதி சு அமுதா வெற்றி
20 திருவள்ளுர் ஆவடி வார்டு 29 திரு ம விமல் வெற்றி
21 திருவள்ளுர் ஆவடி வார்டு 30 திரு சே செல்வம் வெற்றி
22 திருவள்ளுர் ஆவடி வார்டு 31 திரு ஞா வெங்கடேசன் வெற்றி
23 திருவள்ளுர் ஆவடி வார்டு 32 திரு ஆா் சுதாகரன் வெற்றி
24 திருவள்ளுர் ஆவடி வார்டு 33 திரு வே ஹரி வெற்றி
25 திருவள்ளுர் ஆவடி வார்டு 35 திருமதி யு கீதா வெற்றி
26 திருவள்ளுர் ஆவடி வார்டு 36 திருமதி எச் யாஸ்மீன் பேகம் வெற்றி
27 திருவள்ளுர் ஆவடி வார்டு 37 திரு பொ ரமேஷ் வெற்றி
28 திருவள்ளுர் ஆவடி வார்டு 39 திருமதி செ சரளா வெற்றி
29 திருவள்ளுர் ஆவடி வார்டு 40 திரு கோ ரவி வெற்றி
30 திருவள்ளுர் ஆவடி வார்டு 42 திரு கோ ராஜேந்திரன் வெற்றி
31 திருவள்ளுர் ஆவடி வார்டு 43 திருமதி ரா செல்வி வெற்றி
32 திருவள்ளுர் ஆவடி வார்டு 44 திருமதி டி சுமதி வெற்றி
33 திருவள்ளுர் ஆவடி வார்டு 45 திருமதி ஏ சசீகலா வெற்றி
34 திருவள்ளுர் ஆவடி வார்டு 46 திருமதி கே மீனாட்சி வெற்றி
35 திருவள்ளுர் ஆவடி வார்டு 47 திருமதி வி அழகு விஜயா வெற்றி