கட்சியின் பெயர் - திராவிட முன்னேற்றக் கழகம்
முடிவுகள் - மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - தூத்துக்குடி
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் மாநகராட்சியின் பெயர் வார்டு பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
1 தூத்துக்குடி தூத்துக்குடி வார்டு 1 திருமதி பா காந்திமணி வெற்றி
2 தூத்துக்குடி தூத்துக்குடி வார்டு 3 திரு ரா ரெங்கசாமி வெற்றி
3 தூத்துக்குடி தூத்துக்குடி வார்டு 4 திருமதி பா நாகேஸ்வரி வெற்றி
4 தூத்துக்குடி தூத்துக்குடி வார்டு 5 திரு அ அந்தோணி பிரகாஷ் மார்சிலின் வெற்றி
5 தூத்துக்குடி தூத்துக்குடி வார்டு 6 திருமதி க ஜெயசீலி வெற்றி
6 தூத்துக்குடி தூத்துக்குடி வார்டு 7 திரு தொ நிர்மல் ராஜ் வெற்றி
7 தூத்துக்குடி தூத்துக்குடி வார்டு 8 திருமதி மா பவானி வெற்றி
8 தூத்துக்குடி தூத்துக்குடி வார்டு 9 திருமதி ம செபஸ்டின் சுதா வெற்றி
9 தூத்துக்குடி தூத்துக்குடி வார்டு 12 திரு சா தெய்வேந்திரன் வெற்றி
10 தூத்துக்குடி தூத்துக்குடி வார்டு 13 திருமதி செ ஜாக்குலின் ஜெயா வெற்றி
11 தூத்துக்குடி தூத்துக்குடி வார்டு 15 திரு வெ இசக்கிராஜா வெற்றி
12 தூத்துக்குடி தூத்துக்குடி வார்டு 16 திரு பா கண்ணன் வெற்றி
13 தூத்துக்குடி தூத்துக்குடி வார்டு 17 திரு த இராமர் வெற்றி
14 தூத்துக்குடி தூத்துக்குடி வார்டு 18 திரு த ஸ்ரீனிவாசன் வெற்றி
15 தூத்துக்குடி தூத்துக்குடி வார்டு 19 திருமதி சி சோமசுந்தரி வெற்றி
16 தூத்துக்குடி தூத்துக்குடி வார்டு 20 திரு பெ ஜெகன் வெற்றி
17 தூத்துக்குடி தூத்துக்குடி வார்டு 21 திருமதி மூ ஜான்ஸீராணி வெற்றி
18 தூத்துக்குடி தூத்துக்குடி வார்டு 22 திருமதி தி மகேஸ்வரி வெற்றி
19 தூத்துக்குடி தூத்துக்குடி வார்டு 24 திருமதி டே மெட்டில்டா வெற்றி
20 தூத்துக்குடி தூத்துக்குடி வார்டு 26 திருமதி இ மரியகீதா வெற்றி
21 தூத்துக்குடி தூத்துக்குடி வார்டு 27 திருமதி எஸ் சரண்யா வெற்றி
22 தூத்துக்குடி தூத்துக்குடி வார்டு 28 திருமதி ஆ ராமு அம்மாள் வெற்றி
23 தூத்துக்குடி தூத்துக்குடி வார்டு 29 திருமதி தி கலைச்செல்வி வெற்றி
24 தூத்துக்குடி தூத்துக்குடி வார்டு 30 திருமதி ர அதிஷ்டமணி வெற்றி
25 தூத்துக்குடி தூத்துக்குடி வார்டு 31 திரு எஸ்பி கனகராஜ் வெற்றி
26 தூத்துக்குடி தூத்துக்குடி வார்டு 32 திரு அ கந்தசாமி வெற்றி
27 தூத்துக்குடி தூத்துக்குடி வார்டு 33 திரு மு பொன்னப்பன் வெற்றி
28 தூத்துக்குடி தூத்துக்குடி வார்டு 36 திருமதி ர விஜயலெட்சுமி வெற்றி
29 தூத்துக்குடி தூத்துக்குடி வார்டு 39 திரு ச சுரேஷ்குமார் வெற்றி
30 தூத்துக்குடி தூத்துக்குடி வார்டு 40 திருமதி ஜெ ரிக்டா வெற்றி
31 தூத்துக்குடி தூத்துக்குடி வார்டு 41 திருமதி பொ பேபி ஏஞ்சலின் வெற்றி
32 தூத்துக்குடி தூத்துக்குடி வார்டு 42 திருமதி கோ அன்னலெட்சுமி வெற்றி
33 தூத்துக்குடி தூத்துக்குடி வார்டு 45 திரு ப ப ராமகிருஷ்ணன் வெற்றி
34 தூத்துக்குடி தூத்துக்குடி வார்டு 46 திருமதி செ ஜெனிட்டா வெற்றி
35 தூத்துக்குடி தூத்துக்குடி வார்டு 47 திருமதி சூ ரெக்ஸ்லின் வெற்றி
36 தூத்துக்குடி தூத்துக்குடி வார்டு 48 திரு சு ராஜேந்திரன் வெற்றி
37 தூத்துக்குடி தூத்துக்குடி வார்டு 49 திருமதி ப வைதேகி வெற்றி
38 தூத்துக்குடி தூத்துக்குடி வார்டு 50 திரு செ சரவணகுமார் வெற்றி
39 தூத்துக்குடி தூத்துக்குடி வார்டு 53 திரு ச முத்துவேல் வெற்றி
40 தூத்துக்குடி தூத்துக்குடி வார்டு 54 திரு ச விஜயகுமார் வெற்றி
41 தூத்துக்குடி தூத்துக்குடி வார்டு 55 திரு மு ராஜதுரை வெற்றி
42 தூத்துக்குடி தூத்துக்குடி வார்டு 56 திரு சி சுயம்பு வெற்றி
43 தூத்துக்குடி தூத்துக்குடி வார்டு 58 திரு தே பச்சிராஜ் வெற்றி
44 தூத்துக்குடி தூத்துக்குடி வார்டு 60 திரு ஆ பாலகுருசுவாமி வெற்றி