கட்சியின் பெயர் - திராவிட முன்னேற்றக் கழகம்
முடிவுகள் - மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - கன்னியாகுமரி
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் மாநகராட்சியின் பெயர் வார்டு பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
1 கன்னியாகுமரி நாகர்கோவில் வார்டு 1 திரு த தங்கராஜா வெற்றி
2 கன்னியாகுமரி நாகர்கோவில் வார்டு 4 திரு ரெ மகேஷ் வெற்றி
3 கன்னியாகுமரி நாகர்கோவில் வார்டு 7 திருமதி எ மேரி ஜெனட் விஜிலா வெற்றி
4 கன்னியாகுமரி நாகர்கோவில் வார்டு 9 திரு கி சு இராமகிருஷ்ணன் வெற்றி
5 கன்னியாகுமரி நாகர்கோவில் வார்டு 10 திருமதி மு வளர்மதி வெற்றி
6 கன்னியாகுமரி நாகர்கோவில் வார்டு 14 திருமதி நெ கலாராணி வெற்றி
7 கன்னியாகுமரி நாகர்கோவில் வார்டு 15 திருமதி சை லீலாபாய் வெற்றி
8 கன்னியாகுமரி நாகர்கோவில் வார்டு 16 திரு இ ஜவஹர் வெற்றி
9 கன்னியாகுமரி நாகர்கோவில் வார்டு 17 செல்வி இ ச கௌசுகி வெற்றி
10 கன்னியாகுமரி நாகர்கோவில் வார்டு 18 திரு சூ அமல செல்வன் வெற்றி
11 கன்னியாகுமரி நாகர்கோவில் வார்டு 19 திருமதி ச மோனிகா வெற்றி
12 கன்னியாகுமரி நாகர்கோவில் வார்டு 21 திருமதி ஜெ ஜோனா கிறிஸ்டி வெற்றி
13 கன்னியாகுமரி நாகர்கோவில் வார்டு 23 திருமதி விஜிலா ஜஸ்டஸ் வெற்றி
14 கன்னியாகுமரி நாகர்கோவில் வார்டு 26 திருமதி பொ சொர்ணத்தாய் வெற்றி
15 கன்னியாகுமரி நாகர்கோவில் வார்டு 28 திருமதி ஜெ நா அனந்த லெட்சுமி வெற்றி
16 கன்னியாகுமரி நாகர்கோவில் வார்டு 31 திருமதி ச சோபி வெற்றி
17 கன்னியாகுமரி நாகர்கோவில் வார்டு 33 திருமதி ம மேரி பிரின்ஸி லதா வெற்றி
18 கன்னியாகுமரி நாகர்கோவில் வார்டு 38 திரு வி சுப்பிரமணியம் வெற்றி
19 கன்னியாகுமரி நாகர்கோவில் வார்டு 39 திருமதி மு பாத்திமா ரிஸ்வானா வெற்றி
20 கன்னியாகுமரி நாகர்கோவில் வார்டு 40 திருமதி கு அகஸ்டினா கோகிலவாணி வெற்றி
21 கன்னியாகுமரி நாகர்கோவில் வார்டு 42 திரு தா ஸ்டாலின் பிரகாஷ் வெற்றி
22 கன்னியாகுமரி நாகர்கோவில் வார்டு 47 திருமதி பா ஜெனிதா வெற்றி
23 கன்னியாகுமரி நாகர்கோவில் வார்டு 48 திருமதி எம்எ பியாசா ஹாஜிபாபு வெற்றி
24 கன்னியாகுமரி நாகர்கோவில் வார்டு 49 திரு வி ஜெயவிக்ரமன் வெற்றி