கட்சியின் பெயர் - திராவிட முன்னேற்றக் கழகம்
முடிவுகள் - மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - வேலூர்
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் மாநகராட்சியின் பெயர் வார்டு பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
1 வேலூர் வேலூர் வார்டு 1 திரு கி அன்பு வெற்றி
2 வேலூர் வேலூர் வார்டு 2 திருமதி த விமலா வெற்றி
3 வேலூர் வேலூர் வார்டு 3 திரு ஜி ரவி குமாா் வெற்றி
4 வேலூர் வேலூர் வார்டு 4 திருமதி லோ சித்ரா வெற்றி
5 வேலூர் வேலூர் வார்டு 5 திருமதி ம சித்ரா வெற்றி
6 வேலூர் வேலூர் வார்டு 7 திருமதி வ புஷ்பலதா போட்டி இன்றி தேர்வு
7 வேலூர் வேலூர் வார்டு 8 திரு மா சுனில் குமாா் போட்டி இன்றி தேர்வு
8 வேலூர் வேலூர் வார்டு 9 திருமதி ப சிவசங்கரி வெற்றி
9 வேலூர் வேலூர் வார்டு 11 திரு சுரா ரஜினி வெற்றி
10 வேலூர் வேலூர் வார்டு 12 திரு ரா சரவணன் வெற்றி
11 வேலூர் வேலூர் வார்டு 13 திருமதி ச சரண்யா வெற்றி
12 வேலூர் வேலூர் வார்டு 14 திருமதி கு சாமுண்டீஸ்வரி வெற்றி
13 வேலூர் வேலூர் வார்டு 15 திரு வி ர நித்தியகுமார் வெற்றி
14 வேலூர் வேலூர் வார்டு 17 திருமதி ச காஞ்சனா வெற்றி
15 வேலூர் வேலூர் வார்டு 21 திரு தா சக்கரவர்த்தி வெற்றி
16 வேலூர் வேலூர் வார்டு 22 திரு ஆர் பி ஏழுமலை வெற்றி
17 வேலூர் வேலூர் வார்டு 24 திரு மு சுதாகர் வெற்றி
18 வேலூர் வேலூர் வார்டு 25 திரு எம் அ கணேஷ் ஷங்கர் வெற்றி
19 வேலூர் வேலூர் வார்டு 26 திரு மு சேகர் வெற்றி
20 வேலூர் வேலூர் வார்டு 27 திரு ஜெ சதீஷ்குமார் வெற்றி
21 வேலூர் வேலூர் வார்டு 28 செல்வி கு மம்தாகுமார் வெற்றி
22 வேலூர் வேலூர் வார்டு 29 திருமதி கு தர்வாம்பாள் வெற்றி
23 வேலூர் வேலூர் வார்டு 30 திரு வி எஸ் முருகன் வெற்றி
24 வேலூர் வேலூர் வார்டு 31 திருமதி எ சுஜாதா வெற்றி
25 வேலூர் வேலூர் வார்டு 32 திருமதி ஐ சாஜிதா இம்தியாஸ் வெற்றி
26 வேலூர் வேலூர் வார்டு 33 திரு சு ஷண்முகம் வெற்றி
27 வேலூர் வேலூர் வார்டு 34 திரு ரா நரேந்திரன் வெற்றி
28 வேலூர் வேலூர் வார்டு 35 திரு ச சந்திரசேகரன் வெற்றி
29 வேலூர் வேலூர் வார்டு 36 திரு கா யூசுப் கான் வெற்றி
30 வேலூர் வேலூர் வார்டு 37 திருநங்கை ரா கங்கா வெற்றி
31 வேலூர் வேலூர் வார்டு 38 திருமதி த திருப்பாவை வெற்றி
32 வேலூர் வேலூர் வார்டு 39 திரு ஜெ விஜயகுமார் வெற்றி
33 வேலூர் வேலூர் வார்டு 40 திருமதி எ தபசும பர்வீன் வெற்றி
34 வேலூர் வேலூர் வார்டு 41 திருமதி ப ரேகா வெற்றி
35 வேலூர் வேலூர் வார்டு 42 திருமதி ஜ கைருன்னிசா வெற்றி
36 வேலூர் வேலூர் வார்டு 43 திருமதி ஆபிதா கானம் வெற்றி
37 வேலூர் வேலூர் வார்டு 44 திருமதி தா தவமணி வெற்றி
38 வேலூர் வேலூர் வார்டு 46 திருமதி அ மாலதி வெற்றி
39 வேலூர் வேலூர் வார்டு 51 திரு வே ஜெயசங்கர் வெற்றி
40 வேலூர் வேலூர் வார்டு 52 திரு மு மகேந்திரன் வெற்றி
41 வேலூர் வேலூர் வார்டு 54 திரு பி சுதாகர் வெற்றி
42 வேலூர் வேலூர் வார்டு 56 திருமதி பா சங்கீதா வெற்றி
43 வேலூர் வேலூர் வார்டு 57 திருமதி வி ஆண்டாள் வெற்றி
44 வேலூர் வேலூர் வார்டு 58 திரு ச வெங்கடேசன் வெற்றி