கட்சியின் பெயர் - இந்திய தேசிய காங்கிரஸ்
முடிவுகள் - மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - திருவள்ளுர்
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் மாநகராட்சியின் பெயர் வார்டு பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
1 திருவள்ளுர் ஆவடி வார்டு 13 திரு ப அபிஷேக் வெற்றி
2 திருவள்ளுர் ஆவடி வார்டு 34 திருமதி ச ரேவதி வெற்றி
3 திருவள்ளுர் ஆவடி வார்டு 38 திருமதி மேகலா சீனிவாசன் வெற்றி