கட்சியின் பெயர் - அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம்
முடிவுகள் - நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - மதுரை
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் நகராட்சியின் பெயர் வார்டு பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
1 மதுரை உசிலம்பட்டி வார்டு 1 திருமதி ந செல்லத்தாய் வெற்றி
2 மதுரை உசிலம்பட்டி வார்டு 3 திருமதி ம ரமா வெற்றி
3 மதுரை உசிலம்பட்டி வார்டு 6 திருமதி ரா வீரம்மாள் வெற்றி
4 மதுரை உசிலம்பட்டி வார்டு 7 திருமதி ஜெ கலாவதி வெற்றி
5 மதுரை உசிலம்பட்டி வார்டு 8 திரு கே ஆர் ராஜா வெற்றி
6 மதுரை உசிலம்பட்டி வார்டு 9 திருமதி எல் தேவசேனா வெற்றி
7 மதுரை உசிலம்பட்டி வார்டு 21 திருமதி கா பொன் பாண்டியம்மாள் வெற்றி
8 மதுரை உசிலம்பட்டி வார்டு 22 திருமதி தா லின்ஸி ஹேமலதா வெற்றி
9 மதுரை உசிலம்பட்டி வார்டு 23 திருமதி ஏ சௌமியா வெற்றி
10 மதுரை திருமங்கலம் வார்டு 2 திரு கு பாண்டி வெற்றி
11 மதுரை திருமங்கலம் வார்டு 9 திரு உ போதுராஜன் வெற்றி
12 மதுரை திருமங்கலம் வார்டு 14 திருமதி சி அமலிகிரேஸ் வெற்றி
13 மதுரை திருமங்கலம் வார்டு 17 திருமதி வி உமா வெற்றி
14 மதுரை திருமங்கலம் வார்டு 18 திருமதி ச மலர்விழி வெற்றி
15 மதுரை திருமங்கலம் வார்டு 25 திருமதி வா பிரதிபா வெற்றி
16 மதுரை மேலூர் வார்டு 9 திரு சா தே அருண்சுந்தரபிரபு வெற்றி
17 மதுரை மேலூர் வார்டு 23 திரு த திவாகர் வெற்றி