கட்சியின் பெயர் - அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம்
முடிவுகள் - நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - வேலூர்
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் நகராட்சியின் பெயர் வார்டு பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
1 வேலூர் குடியாத்தம் வார்டு 1 திருமதி ச ஆஜிரா வெற்றி
2 வேலூர் குடியாத்தம் வார்டு 7 திருமதி எம் கற்பகம் வெற்றி
3 வேலூர் குடியாத்தம் வார்டு 13 திரு ப மேகநாதன் வெற்றி
4 வேலூர் குடியாத்தம் வார்டு 18 திருமதி செல்வி அன்பு வெற்றி
5 வேலூர் குடியாத்தம் வார்டு 24 திருமதி எம் பூங்கொடி வெற்றி
6 வேலூர் குடியாத்தம் வார்டு 25 திரு அ தண்டபாணி வெற்றி
7 வேலூர் குடியாத்தம் வார்டு 27 திரு அ சிட்டிபாபு வெற்றி
8 வேலூர் குடியாத்தம் வார்டு 29 திருமதி கு லாவண்யா வெற்றி
9 வேலூர் குடியாத்தம் வார்டு 33 திருமதி ஈ மோ ரேவதி வெற்றி
10 வேலூர் குடியாத்தம் வார்டு 34 திருமதி பி ராணி வெற்றி