கட்சியின் பெயர் - அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம்
முடிவுகள் - நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - திருவண்ணாமலை
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் நகராட்சியின் பெயர் வார்டு பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
1 திருவண்ணாமலை ஆரணி வார்டு 2 திரு வ தேவராஜ் வெற்றி
2 திருவண்ணாமலை ஆரணி வார்டு 3 திரு அ கோ மோகன் வெற்றி
3 திருவண்ணாமலை ஆரணி வார்டு 5 திருமதி கு சுதா வெற்றி
4 திருவண்ணாமலை ஆரணி வார்டு 6 திருமதி பா பானுப்ரியா வெற்றி
5 திருவண்ணாமலை ஆரணி வார்டு 7 திரு விபி இராமகிருஷ்ணன் வெற்றி
6 திருவண்ணாமலை ஆரணி வார்டு 8 திருமதி கு ரம்யா வெற்றி
7 திருவண்ணாமலை ஆரணி வார்டு 11 திரு கு வினாயகம் வெற்றி
8 திருவண்ணாமலை ஆரணி வார்டு 12 திருமதி வெ பாக்கியலட்சுமி வெற்றி
9 திருவண்ணாமலை ஆரணி வார்டு 13 திரு பாரி ப பாபு வெற்றி
10 திருவண்ணாமலை ஆரணி வார்டு 16 திரு ஆ நடராஜன் வெற்றி
11 திருவண்ணாமலை ஆரணி வார்டு 26 திரு ஆ சொ பாபு வெற்றி
12 திருவண்ணாமலை ஆரணி வார்டு 29 திருமதி சே சசிகலா வெற்றி
13 திருவண்ணாமலை ஆரணி வார்டு 31 திருமதி ச கிருபா சமுத்திரி வெற்றி
14 திருவண்ணாமலை ஆரணி வார்டு 32 திருமதி ஆ அமுதா வெற்றி
15 திருவண்ணாமலை ஆரணி வார்டு 33 திரு சு சிவகுமார் வெற்றி
16 திருவண்ணாமலை திருவண்ணாமலை வார்டு 5 திரு ப சீனிவாசன் வெற்றி
17 திருவண்ணாமலை திருவண்ணாமலை வார்டு 6 திரு ச நரேஷ் வெற்றி
18 திருவண்ணாமலை திருவண்ணாமலை வார்டு 16 திரு பீ சந்திரபிரகாஷ் வெற்றி
19 திருவண்ணாமலை திருவண்ணாமலை வார்டு 20 திருமதி கு அல்லி வெற்றி
20 திருவண்ணாமலை திருவண்ணாமலை வார்டு 24 திருமதி ச சாந்தி வெற்றி
21 திருவண்ணாமலை திருவண்ணாமலை வார்டு 32 திரு மு பழனி வெற்றி
22 திருவண்ணாமலை திருவத்திபுரம் வார்டு 8 திருமதி பெ மலர் வெற்றி
23 திருவண்ணாமலை திருவத்திபுரம் வார்டு 10 திருமதி பி நித்யா வெற்றி
24 திருவண்ணாமலை திருவத்திபுரம் வார்டு 19 திரு கு வெங்கடேசன் வெற்றி
25 திருவண்ணாமலை வந்தவாசி வார்டு 1 திருமதி செ தீபா வெற்றி
26 திருவண்ணாமலை வந்தவாசி வார்டு 18 திருமதி நி பிரியா வெற்றி
27 திருவண்ணாமலை வந்தவாசி வார்டு 24 திருமதி மே அம்பிகா வெற்றி