கட்சியின் பெயர் - அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம்
முடிவுகள் - நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - தர்மபுரி
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் நகராட்சியின் பெயர் வார்டு பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
1 தர்மபுரி தருமபுரி வார்டு 1 திரு த தண்டபாணி வெற்றி
2 தர்மபுரி தருமபுரி வார்டு 2 திருமதி ச அலமேலு வெற்றி
3 தர்மபுரி தருமபுரி வார்டு 3 திருமதி எம் பழனியம்மாள் வெற்றி
4 தர்மபுரி தருமபுரி வார்டு 4 திருமதி எ அம்பிகா வெற்றி
5 தர்மபுரி தருமபுரி வார்டு 5 திருமதி தி செல்வி வெற்றி
6 தர்மபுரி தருமபுரி வார்டு 6 திரு சை முன்னா வெற்றி
7 தர்மபுரி தருமபுரி வார்டு 7 திருமதி ர சத்யா வெற்றி
8 தர்மபுரி தருமபுரி வார்டு 18 திரு ம செந்தில்வேல் வெற்றி
9 தர்மபுரி தருமபுரி வார்டு 19 திருமதி கோ உமையாம்பிகை வெற்றி
10 தர்மபுரி தருமபுரி வார்டு 23 திரு ப நாகராஜன் வெற்றி
11 தர்மபுரி தருமபுரி வார்டு 26 திருமதி எஸ் தனலட்சுமி வெற்றி
12 தர்மபுரி தருமபுரி வார்டு 31 திரு அ மாதேஷ் வெற்றி
13 தர்மபுரி தருமபுரி வார்டு 33 திருமதி ரா ராஜாத்தி வெற்றி