கட்சியின் பெயர் - தேசிய முற்போக்கு திராவிட கழகம்
முடிவுகள் - நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - தென்காசி
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் நகராட்சியின் பெயர் வார்டு பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
1 தென்காசி சுரண்டை வார்டு 2 திருமதி அ முருகேஸ்வாி வெற்றி