கட்சியின் பெயர் - பாரதிய ஜனதா கட்சி
முடிவுகள் - நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - கன்னியாகுமரி
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் நகராட்சியின் பெயர் வார்டு பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
1 கன்னியாகுமரி குழித்துறை வார்டு 2 திருமதி த ரா ஜெயந்தி வெற்றி
2 கன்னியாகுமரி குழித்துறை வார்டு 6 திரு வா விஜு வெற்றி
3 கன்னியாகுமரி குழித்துறை வார்டு 8 திருமதி கெ சு மினி குமாரி வெற்றி
4 கன்னியாகுமரி குழித்துறை வார்டு 16 திரு கு இரத்தினமணி வெற்றி
5 கன்னியாகுமரி குழித்துறை வார்டு 21 திருமதி கே செல்வகுமாரி வெற்றி
6 கன்னியாகுமரி குளச்சல் வார்டு 2 திரு சி சுரேஷ் குமார் வெற்றி
7 கன்னியாகுமரி குளச்சல் வார்டு 4 திருமதி கா செல்வகுமாரி வெற்றி
8 கன்னியாகுமரி குளச்சல் வார்டு 7 திருமதி து தனலெட்சுமி வெற்றி
9 கன்னியாகுமரி குளச்சல் வார்டு 16 திருமதி சு அ சுஜித்ரா வெற்றி
10 கன்னியாகுமரி கொல்லங்கோடு வார்டு 1 திரு கி பத்ம குமார் வெற்றி
11 கன்னியாகுமரி கொல்லங்கோடு வார்டு 13 திரு மா கமலாசனன் நாயர் வெற்றி
12 கன்னியாகுமரி கொல்லங்கோடு வார்டு 22 திருமதி ரா கீ லெஷ்மி பிரியா வெற்றி
13 கன்னியாகுமரி கொல்லங்கோடு வார்டு 24 திரு த ஆனந்த குமார் வெற்றி
14 கன்னியாகுமரி கொல்லங்கோடு வார்டு 31 திருமதி ப சுதா வெற்றி
15 கன்னியாகுமரி பத்மநாபபுரம் வார்டு 8 திரு ஐ நாகராஜன் வெற்றி
16 கன்னியாகுமரி பத்மநாபபுரம் வார்டு 10 திருமதி கோ ஷீபா வெற்றி
17 கன்னியாகுமரி பத்மநாபபுரம் வார்டு 11 செல்வி ச ஜெ பிரியதர்ஷ்னி வெற்றி
18 கன்னியாகுமரி பத்மநாபபுரம் வார்டு 15 திருமதி ம கீதா வெற்றி
19 கன்னியாகுமரி பத்மநாபபுரம் வார்டு 19 திரு கு சிவா வெற்றி
20 கன்னியாகுமரி பத்மநாபபுரம் வார்டு 20 திரு இரா உண்ணிகிருஷ்ணன் வெற்றி
21 கன்னியாகுமரி பத்மநாபபுரம் வார்டு 21 திருமதி கி ஸ்ரீதேவி வெற்றி