கட்சியின் பெயர் - இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி
முடிவுகள் - நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - தூத்துக்குடி
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் நகராட்சியின் பெயர் வார்டு பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
1 தூத்துக்குடி கோவில்பட்டி வார்டு 17 திருமதி அ சரோஜா வெற்றி