கட்சியின் பெயர் - இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி
முடிவுகள் - நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - தென்காசி
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் நகராட்சியின் பெயர் வார்டு பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
1 தென்காசி புளியங்குடி வார்டு 29 திருமதி ச பாக்கியம் வெற்றி