கட்சியின் பெயர் - இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி (மார்க்சிஸ்ட்)
முடிவுகள் - நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - கன்னியாகுமரி
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் நகராட்சியின் பெயர் வார்டு பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
1 கன்னியாகுமரி குழித்துறை வார்டு 4 திருமதி செ லலிதா வெற்றி
2 கன்னியாகுமரி குழித்துறை வார்டு 7 திருமதி உ ரா விஜயலெஷ்மி வெற்றி
3 கன்னியாகுமரி குழித்துறை வார்டு 12 திருமதி கி செ ஜூலியட் மெர்லின் ரூத் வெற்றி
4 கன்னியாகுமரி குழித்துறை வார்டு 18 திருமதி சா பீ ஜலீலா ராணி வெற்றி
5 கன்னியாகுமரி குழித்துறை வார்டு 20 திரு மை சர்தார் ஷா வெற்றி
6 கன்னியாகுமரி கொல்லங்கோடு வார்டு 4 திருமதி த ஷீபா வெற்றி
7 கன்னியாகுமரி கொல்லங்கோடு வார்டு 10 திருமதி எ ஜா ஜெயசுதா வெற்றி
8 கன்னியாகுமரி கொல்லங்கோடு வார்டு 11 திரு கா முகமது புறோஸ்கான் வெற்றி
9 கன்னியாகுமரி கொல்லங்கோடு வார்டு 14 திருமதி ஸ்ரீ கலா வெற்றி
10 கன்னியாகுமரி கொல்லங்கோடு வார்டு 15 திருமதி ரு லளிதா வெற்றி
11 கன்னியாகுமரி கொல்லங்கோடு வார்டு 16 திருமதி ஜெ கிறிஸ்டல்பாய் வெற்றி
12 கன்னியாகுமரி கொல்லங்கோடு வார்டு 20 திருமதி தே சிந்து வெற்றி
13 கன்னியாகுமரி கொல்லங்கோடு வார்டு 21 திரு ப விஜய மோகனன் வெற்றி
14 கன்னியாகுமரி கொல்லங்கோடு வார்டு 29 திரு பா பரமேஸ்வரன் வெற்றி
15 கன்னியாகுமரி கொல்லங்கோடு வார்டு 33 திரு கி சசிந்திரன் வெற்றி