கட்சியின் பெயர் - திராவிட முன்னேற்றக் கழகம்
முடிவுகள் - நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - அரியலூர்
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் நகராட்சியின் பெயர் வார்டு பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
1 அரியலூர் அரியலூர் வார்டு 2 திருமதி த செல்வராணி வெற்றி
2 அரியலூர் அரியலூர் வார்டு 3 திரு ப சத்யன் வெற்றி
3 அரியலூர் அரியலூர் வார்டு 5 திருமதி க சாந்தி வெற்றி
4 அரியலூர் அரியலூர் வார்டு 6 திருமதி ரா ரேவதி வெற்றி
5 அரியலூர் அரியலூர் வார்டு 14 திருமதி கு ஜெயந்தி வெற்றி
6 அரியலூர் அரியலூர் வார்டு 15 திருமதி ச ராணி வெற்றி
7 அரியலூர் அரியலூர் வார்டு 16 திரு அ ராஜேஷ் வெற்றி
8 அரியலூர் ஜெயங்கொண்டம் வார்டு 2 திரு செ வெற்றிவேலன் வெற்றி
9 அரியலூர் ஜெயங்கொண்டம் வார்டு 7 திருமதி பு அலமேலு மங்கை வெற்றி
10 அரியலூர் ஜெயங்கொண்டம் வார்டு 8 திரு வெ கருணாநிதி வெற்றி
11 அரியலூர் ஜெயங்கொண்டம் வார்டு 12 திரு இரா அம்பிகாபதி வெற்றி
12 அரியலூர் ஜெயங்கொண்டம் வார்டு 13 திருமதி ந மீனாட்சி வெற்றி
13 அரியலூர் ஜெயங்கொண்டம் வார்டு 14 திரு ச ராஜமாணிக்கம் வெற்றி
14 அரியலூர் ஜெயங்கொண்டம் வார்டு 15 திருமதி இ ருக்ஷாணாபேகம் வெற்றி
15 அரியலூர் ஜெயங்கொண்டம் வார்டு 18 திரு பி கிருபாநிதி வெற்றி
16 அரியலூர் ஜெயங்கொண்டம் வார்டு 19 திருமதி க லாவண்யா வெற்றி
17 அரியலூர் ஜெயங்கொண்டம் வார்டு 21 திருமதி ஆ துர்கா வெற்றி