கட்சியின் பெயர் - திராவிட முன்னேற்றக் கழகம்
முடிவுகள் - நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - மயிலாடுதுறை
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் நகராட்சியின் பெயர் வார்டு பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
1 மயிலாடுதுறை சீர்காழி வார்டு 3 திருமதி ஜெ கஸ்தூரிபாய் வெற்றி
2 மயிலாடுதுறை சீர்காழி வார்டு 9 திரு கு தேவதாஸ் வெற்றி
3 மயிலாடுதுறை சீர்காழி வார்டு 12 திரு சோ ராமு வெற்றி
4 மயிலாடுதுறை சீர்காழி வார்டு 13 திரு அ முபாரக் அலி வெற்றி
5 மயிலாடுதுறை சீர்காழி வார்டு 15 திரு ச சாமிநாதன் வெற்றி
6 மயிலாடுதுறை சீர்காழி வார்டு 16 திருமதி மா வள்ளி வெற்றி
7 மயிலாடுதுறை சீர்காழி வார்டு 17 திருமதி த ரம்யா வெற்றி
8 மயிலாடுதுறை சீர்காழி வார்டு 18 திரு ம சுப்பராயன் வெற்றி
9 மயிலாடுதுறை சீர்காழி வார்டு 19 திரு ஏபிஎஸ் பாஸ்கரன் வெற்றி
10 மயிலாடுதுறை சீர்காழி வார்டு 23 திருமதி து ரேணுகாதேவி வெற்றி
11 மயிலாடுதுறை சீர்காழி வார்டு 24 திருமதி ரா துா்கா பரமேஸ்வரி வெற்றி
12 மயிலாடுதுறை மயிலாடுதுறை வார்டு 3 திருமதி ர கல்யாணி வெற்றி
13 மயிலாடுதுறை மயிலாடுதுறை வார்டு 4 திரு ச சிவகுமார் வெற்றி
14 மயிலாடுதுறை மயிலாடுதுறை வார்டு 5 திரு ரா ரமேஷ் வெற்றி
15 மயிலாடுதுறை மயிலாடுதுறை வார்டு 6 திரு து ரூஷிக்குமார் வெற்றி
16 மயிலாடுதுறை மயிலாடுதுறை வார்டு 7 திருமதி ம மணிமேகலை வெற்றி
17 மயிலாடுதுறை மயிலாடுதுறை வார்டு 8 திருமதி இரா இராஜலெட்சுமி வெற்றி
18 மயிலாடுதுறை மயிலாடுதுறை வார்டு 9 திரு ஜெ லிங்கராஜன் வெற்றி
19 மயிலாடுதுறை மயிலாடுதுறை வார்டு 10 திரு கே ஜி சம்பத் வெற்றி
20 மயிலாடுதுறை மயிலாடுதுறை வார்டு 11 திரு ரெ சபா வெற்றி
21 மயிலாடுதுறை மயிலாடுதுறை வார்டு 13 திரு ச ரெத்தினவேலு வெற்றி
22 மயிலாடுதுறை மயிலாடுதுறை வார்டு 14 திருமதி மு தில்சாத் பானு வெற்றி
23 மயிலாடுதுறை மயிலாடுதுறை வார்டு 15 திருமதி உ ஜெயந்தி வெற்றி
24 மயிலாடுதுறை மயிலாடுதுறை வார்டு 16 திரு சௌ சர்வோதயன் வெற்றி
25 மயிலாடுதுறை மயிலாடுதுறை வார்டு 21 திரு நா செல்வராஜ் வெற்றி
26 மயிலாடுதுறை மயிலாடுதுறை வார்டு 22 திருமதி எஸ் உஷாராணி வெற்றி
27 மயிலாடுதுறை மயிலாடுதுறை வார்டு 24 திருமதி தெ வளர்மதி வெற்றி
28 மயிலாடுதுறை மயிலாடுதுறை வார்டு 27 திருமதி இ கிருத்திகா வெற்றி
29 மயிலாடுதுறை மயிலாடுதுறை வார்டு 28 திருமதி மு சுதா வெற்றி
30 மயிலாடுதுறை மயிலாடுதுறை வார்டு 29 திரு மா ரஜினி வெற்றி
31 மயிலாடுதுறை மயிலாடுதுறை வார்டு 30 திரு மோ சக்தி விஜய் வெற்றி
32 மயிலாடுதுறை மயிலாடுதுறை வார்டு 31 திருமதி மு ஜெயலெட்சுமி வெற்றி
33 மயிலாடுதுறை மயிலாடுதுறை வார்டு 32 திருமதி ச இலக்கியா வெற்றி
34 மயிலாடுதுறை மயிலாடுதுறை வார்டு 33 திரு இரா நடராஜன் வெற்றி
35 மயிலாடுதுறை மயிலாடுதுறை வார்டு 34 திரு ர கார்த்திக் வெற்றி