கட்சியின் பெயர் - திராவிட முன்னேற்றக் கழகம்
முடிவுகள் - நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - தர்மபுரி
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் நகராட்சியின் பெயர் வார்டு பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
1 தர்மபுரி தருமபுரி வார்டு 8 திரு க புவனேஸ்வரன் வெற்றி
2 தர்மபுரி தருமபுரி வார்டு 9 திரு அ மாதேஸ்வரன் வெற்றி
3 தர்மபுரி தருமபுரி வார்டு 10 திரு சு பாண்டியன் வெற்றி
4 தர்மபுரி தருமபுரி வார்டு 11 திரு ப முருகவேல் வெற்றி
5 தர்மபுரி தருமபுரி வார்டு 12 திரு பெ வாசுதேவன் வெற்றி
6 தர்மபுரி தருமபுரி வார்டு 13 திரு ந ஜெகன் வெற்றி
7 தர்மபுரி தருமபுரி வார்டு 14 திரு பா மோகன் வெற்றி
8 தர்மபுரி தருமபுரி வார்டு 15 திரு கி சௌந்தர்ராஜன் வெற்றி
9 தர்மபுரி தருமபுரி வார்டு 17 திருமதி ரா சமயா வெற்றி
10 தர்மபுரி தருமபுரி வார்டு 20 திருமதி சு செல்வி வெற்றி
11 தர்மபுரி தருமபுரி வார்டு 21 திருமதி நா சந்திரா வெற்றி
12 தர்மபுரி தருமபுரி வார்டு 22 திருமதி த அல்லிராணி வெற்றி
13 தர்மபுரி தருமபுரி வார்டு 24 திரு டி வி பாலசுப்பிரமணியன் வெற்றி
14 தர்மபுரி தருமபுரி வார்டு 25 திருமதி ஜெ சத்யா வெற்றி
15 தர்மபுரி தருமபுரி வார்டு 27 திருமதி மா லட்சுமி வெற்றி
16 தர்மபுரி தருமபுரி வார்டு 28 திரு பா சம்பந்தம் வெற்றி
17 தர்மபுரி தருமபுரி வார்டு 29 திருமதி அ நித்யா வெற்றி
18 தர்மபுரி தருமபுரி வார்டு 32 திருமதி பி எஸ் கவிதா வெற்றி