கட்சியின் பெயர் - இந்திய தேசிய காங்கிரஸ்
முடிவுகள் - நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - கரூர்
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் நகராட்சியின் பெயர் வார்டு பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
1 கரூர் பள்ளபட்டி வார்டு 10 திருமதி வஹிதா பானு வெற்றி
2 கரூர் பள்ளபட்டி வார்டு 16 திருமதி பி ஏ சம்ரானா ரியாஜ் வெற்றி
3 கரூர் புகழூர் வார்டு 20 திரு ச சுரேஷ் வெற்றி