கட்சியின் பெயர் - இந்திய தேசிய காங்கிரஸ்
முடிவுகள் - நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - திருவள்ளுர்
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் நகராட்சியின் பெயர் வார்டு பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
1 திருவள்ளுர் திருநின்றவூர் வார்டு 5 திருமதி ந ராஜேஸ்வரி வெற்றி
2 திருவள்ளுர் திருநின்றவூர் வார்டு 12 திரு ஜெ விஸ்வநாதன் வெற்றி
3 திருவள்ளுர் திருவள்ளுர் வார்டு 11 திரு வே எ ஜான் வெற்றி
4 திருவள்ளுர் திருவேற்காடு வார்டு 14 திருமதி ர ஆனந்தி வெற்றி
5 திருவள்ளுர் பூந்தமல்லி வார்டு 19 திரு பீ ஜேம்ஸ் வெற்றி