கட்சியின் பெயர் - இந்திய தேசிய காங்கிரஸ்
முடிவுகள் - நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - மதுரை
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் நகராட்சியின் பெயர் வார்டு பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
1 மதுரை உசிலம்பட்டி வார்டு 19 திருமதி சு தேன்மொழி வெற்றி
2 மதுரை திருமங்கலம் வார்டு 23 திருமதி ச அமுதா வெற்றி
3 மதுரை மேலூர் வார்டு 3 திருமதி செல்வி மகாதேவன் வெற்றி