கட்சியின் பெயர் - இந்திய தேசிய காங்கிரஸ்
முடிவுகள் - நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - திருவண்ணாமலை
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் நகராட்சியின் பெயர் வார்டு பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
1 திருவண்ணாமலை ஆரணி வார்டு 27 திரு து ஜெயவேல் வெற்றி
2 திருவண்ணாமலை ஆரணி வார்டு 28 திருமதி மருதேவி வெற்றி
3 திருவண்ணாமலை திருவத்திபுரம் வார்டு 2 திருமதி ச கெஜலட்சுமி வெற்றி